Målsättningsräknare  

Målsättningsräknare

Eurobelopp som ställts som mål för placerandet.
Summa som kan placeras antingen som en engångsplacering eller i några rater i början av placeringsperioden.
€/mån
En månatlig sparsumma eller t.ex. summa som sparas per kvartal fördelad på månaderna.
Antagen avkastning:
     
Marknadsavkastning: 0 %
0 %
15 %
Välj korta/långa räntor eller aktier eller annan avkastning.
%    eller   

Antagen avkastning

Marknadernas antagna avkastning med den valda allokeringen kan väljas med hjälp av glidaxeln eller direkt som ett visst förmögenhetsslags ungefärliga historiska avkastning. Räknarnas antaganden baserar sig på en väl diversifierad ränte- eller aktieportfölj. Den aktuella förväntade avkastningen för räntefonderna som kan beräknas på basis av löpande räntenivå meddelas i samband med de aktuella fondvärden.

Förvaltnings- & förvaringsarvode

Placerandets årliga kostnader (t.ex. förvaltnings- och förvaringsarvoden) inverkar avsevärt på avkastningen.

Du får fram Seligson & Co:s enskilda fonders förvaltnings- och förvaringsarvoden från rullgardinsmenyn. För en diversifierad portfölj måste den genomsnittliga kostnaden fyllas i fältet framför rullgardinsmenyn.

Förutom direkta arvoden har fonder ofta också har andra kostnader, t.ex. sådana som uppstår av aktiehandel. Om du har en uppskattning om de totala kostnaderna är det klokt att använda den istället för att enbart räkna med förvaltnings- och förvaringsarvoden. Seligson & Co:s fonders totala kostnader hittar du i fondpresentationerna.