Euroobligation – nyckeltal  

Euroobligation – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.4.2020 – 31.3.2021
Årliga avgifter 0,28 %
Avkastningsbunden provision
Totalkostnadsandel (TKA) 0,28 %
Portföljens omsättningshastighet -17,34 %
Tracking error 1,26 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Storlek 73 881 875 €
Närkretsens ägarandel (31.3.2021) 0,01 %
Portföljens ränterisk (duration) 8,42
Låneklassificering (rating) AAA 22,6%, AA 35,6%, A 16,7%,
BBB 25,1%
AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX¹
31.3.2021 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatitlitet
3 mån. -2,43 % 3,52 % -2,33 % 3,86 %
Från årets början -2,43 % 3,52 % -2,33 % 3,86 %
1 år 1,61 % 3,67 % 2,20 % 3,70 %
3 år 7,73 % 4,16 % 8,98 % 4,09 %
5 år 8,60 % 3,85 % 10,62 % 3,88 %
10 år 51,64 % 3,93 % 55,11 % 3,96 %
Från startdatum 157,85 % 3,80 % 163,77 % 3,77 %
Från startdatum per annum 4,30 % 4,41 %

1) iBoxx EUR Eurozone TRI