Euro Corporate Bond – nyckeltal  

Euro Corporate Bond – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.4.2020 – 31.3.2021
Årliga avgifter 0,33 %
Avkastningsbunden provision
Totalkostnadsandel (TKA) 0,33 %
Portföljens omsättningshastighet 3,50 %
Tracking error 0,92 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Storlek 57 782 266 €
Närkretsens ägarandel (31.3.2021) 0,01 %
Portföljens ränterisk (duration) 5,80
Låneklassificering (rating) AAA 1,9%, AA 8,7%, A 36,6%,
BBB 52,9%
AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX¹
31.12.2021 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatitlitet
3 mån. -1,23 % 1,76 % -0,96 % 1,95 %
1 år -1,23 % 1,76 % -0,96 % 1,95 %
3 år 6,69 % 2,43 % 8,41 % 2,63 %
5 år 5,70 % 2,57 % 7,68 % 2,85 %
10 år 7,44 % 2,36 % 11,89 % 2,57 %
Från startdatum 37,02 % 2,46 % 46,98 % 2,59 %
Från startdatum per annum 112,42 % 2,84 % 142,38 % 2,80 %
3,93 % 4,63 %

1) iBoxx Eur Non-Financial TRI