Penningmarknadsfond – nyckeltal  

Penningmarknadsfond – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.4.2020 – 31.3.2021
Årliga avgifter 0,18 %
Avkastningsbunden provision
Totalkostnadsandel (TKA) 0,18 %
Portföljens omsättningshastighet 43,51 %
Tracking error 0,03 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Storlek 205 539 494 €
Närkretsens ägarandel (31.3.2021) 0,66 %
Portföljens ränterisk (duration) 0,33
AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX¹
31.3.2021 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatitlitet
3 mån. -0,07 % 0,04 % -0,14 % 0,02 %
Från årets början -0,07 % 0,04 % -0,14 % 0,02 %
1 år -0,24 % 0,05 % -0,41 % 0,04 %
3 år -0,72 % 0,04 % -1,11 % 0,03 %
5 år -0,90 % 0,03 % -1,71 % 0,02 %
10 år 2,46 % 0,05 % 0,73 % 0,05 %
Från startdatum 48,35 % 0,14 % 49,25 % 0,16 %
Från startdatum per annum 1,73 % 1,76 %

1) 3 mån. Euriborindex