Penningmarknadsfond – nyckeltal  

Penningmarknadsfond – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.1.2019 – 31.12.2019
Årliga avgifter 0,18 %
Avkastningsbunden provision
Totalkostnadsandel (TKA) 0,18 %
Portföljens omsättningshastighet 103,45 %
Tracking error 0,02 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Storlek 244 083 478 €
Närkretsens ägarandel (31.12.2019) 0,51 %
Portföljens ränterisk (duration) 0,30
AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX¹
31.12.2019 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatitlitet
3 mån. -0,09 % 0,03 % -0,11 % 0,02 %
1 år -0,24 % 0,03 % -0,34 % 0,02 %
3 år -0,60 % 0,03 % -1,00 % 0,02 %
5 år -0,23 % 0,03 % -1,18 % 0,02 %
10 år 4,06 % 0,05 % 2,24 % 0,05 %
Från startdatum 48,84 % 0,14 % 50,03 % 0,16 %
Från startdatum per annum 1,84 % 1,88 %

1) 3 mån. Euriborindex