Finland indexfond – nyckeltal  

Finland indexfond – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.4.2020 – 31.3.2021
Årliga avgifter 0,46 %
Avkastningsbunden provision
Transaktionskostnader 0,02 %
Totalkostnadsandel (TKA) 0,48 %
Portföljens omsättningshastighet 22,03 %
Tracking error 0,19 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Storlek 182 412 772 €
Närkretsens ägarandel (31.3.2021) 0,13 %
AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX¹
31.3.2021 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatitlitet
3 mån. 8,06 % 16,61 % 8,23 % 16,44 %
Från årets början 8,06 % 16,61 % 8,23 % 16,44 %
1 år 51,90 % 19,62 % 52,92 % 19,65 %
3 år 34,59 % 20,29 % 36,62 % 20,32 %
5 år 82,96 % 17,88 % 87,50 % 17,91 %
10 år 145,59 % 19,78 % 155,83 % 19,85 %
Från startdatum 551,57 % 23,15 % 478,86 % 23,36 %
Från startdatum per annum 8,48 % 7,93 %

1) OMX Sustainability Finland Index