Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

EUROPA INDEXFOND  - Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Aktier 99,83
Kontanter / kontoplaceringar 0,17

Indelning enligt sektorer och regioner

Om du för kursorn över någon av regionbeteckningarna, så får du en lista över de länder inom området i vilka Seligson & Co:s fonder har haft placeringar då Fondsondens data har uppdaterats.

  Totalt
Industri 29,15 1,25 0,06 30,46
Teknologi 20,10 20,10
Konsumentvaror 11,59 11,59
Hälsovård 19,04 19,04
Finans 18,82 18,82

Totalt 98,69 1,25 0,00 0,06  Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Inga ränteplaceringar

Fondsondens data har uppdaterats den 31.05.2024.