Indexfonder - Emerging Markets  

Seligson & Co Emerging Markets

Fonden placerar sina tillgångar i andelar i placeringsfonder som placerar på tillväxtmarknader. Mottagarfonderna placerar i aktier på tillväxtmarknader såsom marknaderna i Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika. Via mottagarfonderna är diversifieringen av fondens placeringar mycket bred. Fondens mål är att till låg kostnad följa utvecklingen på tillväxtmarknadernas aktiemarknader.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,34 % per år, debiteras av fonden + mottagarfondernas förvaltning.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,0 %  
- Vid inlösning: 0,0 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
0,5 % om placeringstiden < 180 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Emerging Markets-fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI20 1805 3000 0057 76
OPOKOYFIHHFI15 5000 0120 2828 67

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto en finländsk bankdag senaste kl. 16, bekräftas teckningen till följande finländska bankdags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget en finländsk bankdag senaste kl. 16, bekräftas inlösningen till följande finländska bankdags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 29.09.2023:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
14,026 € 9,195 € -0,01 % -0,51 % 3,76 % 14,50 % 13,68 % 49,67 % - -
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen