Passiva aktiefonder - Emerging Markets  

Emerging Markets

Fonden är en passiv fond som placerar sina medel i andelar av fonder som placerar på tillväxtmarknader (fond i fond). Mottagarfonderna placerar på aktiemarknaderna i tillväxtmarknader såsom Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika. Via mottagarfonderna är fondens placeringar ytterst brett diversifierade. Fondens målsättning är att följa tillväxtmarknadernas avkastning med låga kostnader.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,34 % per år, debiteras av fonden + mottagarfondernas förvaltning.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsavgift: 0 %  
 
Inlösningsavgift: 0,0 % om placeringstiden ≥ 360 dgr
0,5 % om placeringstiden ≥ 180 dgr, men < 360 dgr
1,0 % om placeringstiden < 180 dgr
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Emerging Markets-fondens bankkonton är:

S-BankenSBANFIHHFI78 3636 3002 6847 51
NordeaNDEAFIHH FI20 1805 3000 0057 76
OPOKOYFIHHFI15 5000 0120 2828 67

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Teckningsdagen är normalt torsdag, förutsatt att teckningsbetalningen har mottagits av fondbolaget senast på onsdag kl. 16.00 (möjliga förändringar i tidtabellen meddelas på webbsidan).

Inlösningsdagen är normalt torsdag, förutsatt att inlösningsuppdraget har mottagits av fondbolaget senast på onsdag kl. 16.00 (möjliga förändringar i tidtabellen meddelas på webbsidan).


Värdeutveckling 27.09.2021:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
15,1414 € 10,5594 € -0,19 % 0,57 % 24,95 % 23,82 % 39,64 % 90,75 % - -
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen