Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

EMERGING MARKETS  Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Aktier 99,10
Kontanter / kontoplaceringar 0,90

Aktieplaceringarnas indelning enligt sektorer och regioner

Om du för kursorn över någon av regionbeteckningarna, så får du en lista över de länder inom området i vilka Seligson & Co:s fonder har haft placeringar då Fondsondens data har uppdaterats.

  Totalt
Industri 23,19 23,19
Teknologi 28,84 28,84
Konsumentvaror 21,00 21,00
Hälsovård 4,43 4,43
Finans 22,41 22,41
Övrigt 0,13 0,13

Totalt 0,00 0,00 0,00 100,00  Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Inga ränteplaceringar


Uppgifterna för Emerging Markets har uppdaterats på basis av målfondernas rapporter från den 31.12.2020 och .