Aktuellt  keyboard_arrow_down

Utdelning för fondernas avkastningsandelar

Aktuellt   |     25.3.2024   

Seligson & Co Fondbolags ordinarie bolagstämma hölls den 25 mars 2024.

Bolagstämman slog fast följande utdelning för 2023 för avkastningsandelarna (B-andelarna) i placeringsfonderna förvaltade av Seligson & Co Fondbolag Abp:

Fond Euro per andel
Seligson & Co Pharos 0,3545
Seligson & Co Emerging Markets (från 1.3.2024 LokalTapiola Tillväxtmarknader) 0,2833
Seligson & Co Finland Indexfond 0,1941
Seligson & Co Europa Indexfond 0,051
Seligson & Co Asien Indexfond 0,1026
Seligson & Co Nordamerika Indexfond 0,7843
Seligson & Co Global Top 25 Brands 0,192
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 0,5527
Seligson & Co Familjebolag 0,5353
Seligson & Co Phoebus 1,2715
Seligson & Co Euroobligation 0,0526
Seligson & Co Euro Corporate Bond 0,2243
Seligson & Co Penningmarknadsfond 0,0328
LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta 0,3074
LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG 0,4731
LokalTapiola Räntevärld 0,4413
LokalTapiola Europa High Yield ESG 0,519
LokalTapiola Välfärd ESG 1,0242
LokalTapiola Hållbar Miljö 0,4703
LokalTapiola Europa Mid Cap ESG 0,5974

Avstämningsdagen för utdelningen är 25.3.2024 och betalningsdagen senast 9.4.2024.

Utdelningen betalas till de fondandelsägare som på avstämningsdagen är registrade som ägare till avkastningsandelar i ifrågavarande fond. Utdelningen påverkar alltså avkastningsandelens (B) värde, så att värdet sjunker dagen efter avstämningsdagen i enlighet med den utbetalade avkastningen.

Mer information via e-post till eller telefon +358 9 – 6817 8200 (Mari Rautanen / Aleksi Härmä).