Aktuellt  keyboard_arrow_down

Utdelning för fondernas avkastningsandelar

Aktuellt   |     12.3.2020   

Seligson & Co Fondbolags ordinarie bolagstämma hölls 12.3.2020.

Bolagstämman slog fast följande utdelning för 2019 för avkastningsandelarna (B-andelarna) i placeringsfonderna förvaltade av Seligson & Co Fondbolag Abp:

Fond  euro per andel
Pharos 0,34
Finland 0,19
Europa 0,05
Asien 0,10
Euro-obligation 0,07
Euro Corporate Bond 0,28
Global Top 25 Brands 0,16
Global Top 25 Pharmaceuticals 0,48
Nord-Amerika 0,57
Penningmarknadsfonden 0,04
Phoenix 0,47
Phoebus 1,06
Emerging Markets 0,31

Avstämningsdagen för utdelningen är 12.3.2020 och betalningsdagen 18.3.2020.

Utdelningen betalas till de fondandelsägare som på avstämningsdagen är registrade som ägare till avkastningsandelar i ifrågavarande fond. Utdelningen påverkar alltså avkastningsandelens (B) värde, så att värdet sjunker dagen efter avstämningsdagen i enlighet med den utbetalade avkastningen.

Vid frågor kontakta:
Jonas Sandström, puh. 09 – 6817 8227