Aktuellt  keyboard_arrow_down

Utdelning för fondernas avkastningsandelar

Aktuellt   |     21.3.2023   

Seligson & Co Fondbolags ordinarie bolagstämma hölls den 21 mars 2023.

Bolagstämman slog fast följande utdelning för 2022 för avkastningsandelarna (B-andelarna) i placeringsfonderna förvaltade av Seligson & Co Fondbolag Abp:

Fond Euro per andel
LokalTapiola Europa Mid Cap ESG 0,5800
LokalTapiola High Yield 0,4238
LokalTapiola Välfärd ESG 1,0582
LokalTapiola Tillväxt ESG 0,5674
LokalTapiola Utvecklade Asien ESG 0,5568
LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta 0,2046
LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta 0,2566
LokalTapiola Hållbar Miljö 0,4619
LokalTapiola Räntevärld 0,4242
LokalTapiola Konsument ESG 0,8638
LokalTapiola Långränta ESG 0,3903
LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG 0,3453
LokalTapiola Realränta ESG 0,2865
LokalTapiola Skydd 0,3510
LokalTapiola USA Mid Cap ESG 0,8724
LokalTapiola Företagsränta ESG 0,3144
LokalTapiola Europa High Yield ESG 0,1736
Seligson & Co Asien Indexfond 0,0991
Seligson & Co Euro Corporate Bond 0,2162
Seligson & Co Euroobligation 0,0503
Seligson & Co Europa Indexfond 0,0453
Seligson & Co Global Top 25 Brands 0,1758
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 0,5978
Seligson & Co Emerging Markets 0,2746
Seligson & Co Familjebolag 0,4996
Seligson & Co Pharos 0,3263
Seligson & Co Phoebus 1,1979
Seligson & Co Nordamerika Indexfond 0,6542
Seligson & Co Penningmarknadsfond 0,0308
Seligson & Co Finland Indexfond 0,2036

Avstämningsdagen för utdelningen är 21.3.2023 och betalningsdagen senast 1.4.2023.

Utdelningen betalas till de fondandelsägare som på avstämningsdagen är registrade som ägare till avkastningsandelar i ifrågavarande fond. Utdelningen påverkar alltså avkastningsandelens (B) värde, så att värdet sjunker dagen efter avstämningsdagen i enlighet med den utbetalade avkastningen.

Mer information via e-post till eller telefon +358 9 – 6817 8200 (Mari Rautanen / Ari Kaaro).