Aktuellt  keyboard_arrow_down

Ändringar i fondernas stadgar 1.2.2020

Aktuellt   |     23.12.2019   

De fondspecifika stadgarna för de nedan nämnda fonderna kommer att ändras den 1 februari 2020. Dessutom görs tekniska ändringar i fondernas gemensamma stadgar. Finansinspektionen godkände stadgeändringarna den 20 december 2019. Ändringarna kräver inte några åtgärder av andelsägarna.

Fondspecifika förändringar

Kapitalförvaltingsfonden Pharos

Kapitalförvaltingsfonden Pharos kommer att ändras från en aktiv fond som leds av en enda portföljförvaltare till en mer passiv fond. I fortsättningen kommer ett kapital- och portföljförvaltningsteam hos Seligson & Co Fondbolag att ansvara för fondens placeringar. Pharos kommer även i fortsättningen att vara en kapitalförvaltningsfond med måttlig risk.

Fondens neutrala aktievikt höjs något från den nuvarande nivån, men fondens karaktär – en kapitalförvaltningsfond med måttlig risk – kommer inte att förändras. I fortsättningen kommer basallokeringen att vara 60 % aktier och 40 % räntor (aktievikten varierar mellan 40 och 80 %).

Fondens arvodesstruktur kommer att förändras något. Den avkastningsbundna provisionen avskaffas, och fondens mål är i fortsättningen att uppnå en avkastning som motsvara avkastningen på aktie- och räntemarknaderna.

Vid placeringar i fonder som förvaltas av Fondbolaget används den förmånligaste andelsserien, vilket i praktiken innebär en andelsserie som inte har något förvaltningsarvode. Då förvaltningsarvodena för våra övriga fonder avlägsnas, höjs Pharos eget förvaltningsarvode så att det i fortsättningen är 0,45 % årligen av fondens värde.

Strukturen för handelsprovisionen vid inlösen förenklas och ”karenstiden” förkortas. För inlösningar tas i fortsättningen ut en handelsprovision som kan vara högst 0,5 % av fondandelens värde om placeringstiden är kortare än 180 dagar. Den här provisionen betalas i sin helhet till Fonden.

Som en följd av förändringarna i arvodena förväntas Pharos totalkostnader att sjunka något.

Förvaringsinstitutet för OMXH25 börshandlad fond är i fortsättningen OP Säilytys Oy.

Dessutom har en teknisk uppdatering gjorts i stadgarna för följande indexfonder:

  • OMX25 börshandlad fond UCITS ETF
  • Europa
  • Finland
  • Asien

Vår kundtjänst ger mer information: / 09 – 6817 8200

Den långvarige portföljförvaltaren för fonden Seligson & Co Pharos Petri Rutanen avled plötsligt i slutet av november. Vi kommer att publicera en nekrolog i årsöversikten 2019, som kommer ut i början av januari 2020.