Aktuellt  keyboard_arrow_down

Ändringar i fondernas stadgar 1.12.2020

Aktuellt   |     30.10.2020   

Både våra gemensamma fondstadgar och stadgarna för den börsnoterade fonden OMXH25 ändras 1.12.2020. Ändringarna gäller inte arvoden och de ändrar inte placeringsfokus för någon av fonderna.

Ändringar i de gemensamma fondstadgarna:

  • Fondernas gemensamma stadgar gäller inte OMX Helsinki 25 börsnoterad fond (ETF).
  • I fortsättningen finns information om en eventuell utläggning av portföljförvaltningen i fondprospektet eller faktabladet (4 §).
  • Preciseringar har gjorts i fondernas placeringsobjekt och -begränsningar (6 §)
  • Preciseringar har gjorts i andelsseriernas teckningsvillkor och/eller namn och en möjlighet för Fondbolaget att avstå från att utfärda andelsintyg har tillagts (7 §).
  • Exempel på situationer där Fondbolaget kan lösa in fondandelar på eget initiativ har tillagts och preciseringar på hur teckningar bekräftas har gjorts (8 §)
  • Villkoren för hur teckningar och inlösen kan avbrytas har preciserats (10 §)
  • Punkterna som gäller beräkningen av fondens värde har preciserats (11 §)
  • Minibeloppet för utdelning av avkastning på avkastningsandelar har tagits bort och tidsgränsen för avkastning som inte lyfts har ändrats till tre år (13 §)
  • Möjligheten att besluta om en avvikande räkenskapsperiod för en ny fond som grundas har tillagts (14 §)
  • Kallelsesätten till andelsägarmötena har utökats (15 §)

Dessutom har andra ändringar av teknisk natur gjorts i de gemensamma stadgarna.


Ändringar i stadgarna för OMX Helsinki 25 börsnoterad fond

I fortsättningen har Seligson & Co OMX Helsinki 25 börsnoterad fond UCITS ETF egna stadgar och följer inte de gemensamma stadgarna för de placeringsfonder som förvaltas av Fondbolaget.

På grund av det här har placeringsfondens fondspecifika stadgar kompletterats med tillämpliga delar för en börsnoterad fond i linje med ändringarna av de gemensamma stadgarna. Tilläggen till och preciseringarna i de fondspecifika stadgarna påverkar inte fondens placeringspolitik, riskprofil, arvoden eller karaktär.

 

Finansinspektionen har godkänt stadgeändringarna 29.10.2020. Ändringarna kräver inte några åtgärder av andelsägarna.

Du hittar de nya stadgarna här:

    Fondernas gemensamma stadgar

–    Stadgarna för OMX Helsinki 25 börsnoterad fond

Du kan också begära stadgarna av vår kundtjänst  eller per telefon 09 6817 8200 (vard. 9–17).