Aktuellt  keyboard_arrow_down

Ändringar i fondernas stadgar

Aktuellt   |     30.9.2019   

Både de gemensamma stadgarna och de fondspecifika stadgarna för våra fonder ändras den 1 november 2019. Ändringarna gäller inte arvoden och de ändrar inte placeringsfokus för någon av fonderna.

Ändringar i de fondspecifika stadgarna:

 • Euroobligation: exempelindexet som modelleras har uppdaterats, nu i8oxx EUR Non-FinanciaIs
 • Euro Corporate Bond: fondens mål har uppdaterats och är nu att modellera det valda indexet, och ett exempelindex som modelleras står nu i stadgarna, nu iBoxx EUR Eurozone TRI
 • Pharos: durationsbegränsningen för ränteplaceringar har tagits bort
 • Emerging Markets: den nya tidsgränsen för teckning och inlösen är kl. 16.00.
 • Global Top 25 Brands och Global Top 25 Pharmaceuticals: i definitionen av vilka företag fonden placerar i har tillagts att antalet är ”25 i normala fall” (dvs. om företag till exempel delas upp eller går ihop är det möjligt att fonden tillfälligt avviker från detta)
 • Phoenix: till namnet för Placeringsfonden Phoenix har man lagt till ”Seligson & Co” och tagit bort uppgifterna som hänför sig till en nedlagd andelsserie.

Uppgifterna om förvaringsinstitutet har raderats ur alla fondspecifika stadgar; uppgiften har lagts till i fondernas gemensamma stadgar. Dessutom har andra ändringar av teknisk natur gjorts i vissa av de fondspecifika stadgarna.

Ändringar i de gemensamma fondstadgarna:

Med undantag för den börsnoterade fonden OMX Helsinki 25 ändras förvaringsinstitutet till OP Säilytys Oy. Dessutom har de gemensamma stadgarna ändrats enligt följande:

 • Omnämnandet om förvaringsinstitutet har tillagts (detta har raderats från de fondspecifika stadgarna)
 • Den årliga andelsägarstämman har raderats och information om hur möten eventuellt ordnas har lagts till
 • Punkten om andelsägarnas representantskap har raderats
 • Möjligheten för fondbolaget att besluta om inlösen av andelar i vissa speciella situationer har lagts till
 • Möjligheten att avbryta inlösen i fråga om exceptionellt stora uppdrag har lagts till
 • Den främsta informationskanalen har ändrats och är nu meddelanden som publiceras på vår webbplats

Dessutom har man gjort några andra ändringar av teknisk natur eller sådana som hänför sig till terminologin.

Finansinspektionen har godkänt ändringen av förvaringsinstitut den 30 augusti 2019 och stadgeändringarna den 13 september 2019. Ändringarna kräver inte åtgärder av andelsägarna.

De nya stadgarna finns här. Alternativt kan du begära dem av vår kundtjänst eller per telefon 09 6817 8200 (vardagar 9–17).