Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS  Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Aktier 99,26
Kontanter / kontoplaceringar 0,74Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Inga ränteplaceringar

Fondsondens data har uppdaterats den 31.03.2021.