Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS  - Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Aktier 99,77
Kontanter / kontoplaceringar 0,23

Indelning enligt sektorer och regioner

Om du för kursorn över någon av regionbeteckningarna, så får du en lista över de länder inom området i vilka Seligson & Co:s fonder har haft placeringar då Fondsondens data har uppdaterats.

  Totalt
Hälsovård 33,18 51,13 15,70 100,00

Totalt 33,18 51,13 15,70 0,00  Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Inga ränteplaceringar

Fondsondens data har uppdaterats den 28.06.2024.