Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Kortränta ESG  - Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Ränteplaceringar 97,35
Kontanter / kontoplaceringar 2,65

Indelning enligt sektorer och regioner

Om du för kursorn över någon av regionbeteckningarna, så får du en lista över de länder inom området i vilka Seligson & Co:s fonder har haft placeringar då Fondsondens data har uppdaterats.

  Totalt
Industri 15,24 1,45 16,69
Teknologi 2,00 2,00
Konsumentvaror 6,58 1,45 8,03
Finans 64,73 4,74 0,53 3,28 73,29

Totalt 88,55 7,64 0,53 3,28  Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Långa räntor (företagslån) 93,79
Korta räntor 6,21
Långa räntor (statsobligationer) 0,00

Fondsondens data har uppdaterats den 31.01.2024.