Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta  - Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Ränteplaceringar 98,96
Kontanter / kontoplaceringar 1,04

Indelning enligt sektorer och regioner

Om du för kursorn över någon av regionbeteckningarna, så får du en lista över de länder inom området i vilka Seligson & Co:s fonder har haft placeringar då Fondsondens data har uppdaterats.

  Totalt
Industri 34,38 0,96 0,38 3,38 39,09
Konsumentvaror 6,02 0,79 6,81
Hälsovård 0,90 0,90
Finans 53,20 53,20

Totalt 94,50 1,75 0,38 3,38  Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Långa räntor (företagslån) 98,73
Långa räntor (statsobligationer) 1,27
Korta räntor 0,00
Ränta 0,00

Fondsondens data har uppdaterats den 28.06.2024.