Phoebus  keyboard_arrow_down

Vko 04/20: Tunnusluvut

Phoebus   |     22.1.2020   
  1. Salkunhoitajalta: Phoebuksen tarkemmat tunnusluvut

Phoebuksen tarkemmat tunnusluvut löytyvät nyt nettisivuiltamme (tältä sivulta, linkki alhaalla). Niistä löytyy tietoa rahaston eri tahoille maksamista kaupankäyntipalkkioista, eri tavalla lasketusta kiertonopeudesta yms.

Nostaisin esille kaksi tapaa, joilla jotkut osuudenomistajat voivat hieman parantaa saamaansa tuottoa – lunastuskulujen ja turhien verojen välttäminen.

Kuten tunnuslukujen riviltä 19 näemme, rahasto sai vuonna 2019 yhteensä 3.885 euroa palkkioita sijoittajien lunastuksista. Sääntöjen mukaanhan lunastuksesta, joka tehdään vuoden sisään merkinnästä maksetaan rahastolle (ei rahastoyhtiölle) 1% palkkio.

Tämä tarkoittaa siis, että 388.500 euron edestä lunastuksia tekivät sellaiset tahot, jotka eivät pitäneet osuuksiaan edes vuoden ajan. Määrä edustaa vain 10,7 % kaikista vuoden lunastuksista, mutta on silti turha. Jos ei aio pitää Phoebusta edes vuotta, sitä ei minusta kannata ostaa (koska tietää häviävänsä tuon lunastuspalkkion).

Palkkio sinänsä toimii minusta hyvin. Sen tarkoitushan on suojata rahaston pitkäaikaisia omistajia siltä, että joku jatkuvasti tulee ja menee ja aiheuttaa sekä tullessaan että mennessään rahastolle kaupankäyntikuluja. Siis siltä, että joku spekuloi.

Toinen havainto on, että Phoebuksen tuotto-osuuksien (B) määrä on hieman kasvanut. Sen näemme siitä, että rahaston tuotonmaksu (rivi 5) oli edellisvuotta suurempi, vaikka maksettu tuotto per osuus oli edellisvuotista pienempi. Tuotto-osuuksien määrä on toki hyvin pieni. Vuoden 2019 lopussa tuotto-osuudet edustivat 0,65% Phoebuksen pääomasta ja vuoden 2018 lopussa osuus oli 0,50%.

On hyvä huomata, että tuotto-osuudet eivät useimmille sijoittajille ole verotuksellisesti järkeviä. Jos sijoittaja on verollinen, hän maksaa saamastaan tuotonmaksusta kokonaisuudessaan pääomatuloveroa (30% tai 34%). Jos hän hankkisi saman kassavirran sijoittamalla kasvuosuuksiin (A) ja lunastamalla vuosittain tuotonmaksua vastaavan osan, hän maksaisi veroa vain lunastuksesta saamastaan myyntivoitosta, ei koko summasta.

Phoebuksen tuotto-osuudet on siten suunniteltu verottomien sijoittajien (kuten esimerkiksi säätiöiden) tarpeisiin, eikä yksityishenkilöille, joiden kannattaa lähes poikkeuksetta sijoittaa rahaston kasvuosuuksiin (A). Toki B-osuuksiin saa sijoittaa kuka tahansa, mutta kannattaa miettiä ja ymmärtää veroseuraamukset ensin.

Kolmas huomio kun katsoo tunnuslukuja on, että rahaston maksamat arvopaperien kaupankäyntikulut suhteellisesti hieman nousivat viime vuonna (rivi 26) ja näyttävät melko korkeilta (0,09%) suhteessa markkinoiden hintatasoon.

Tämä johtuu pääosin siitä, että Phoebuksen viime vuoden kaupoista noin 40% oli italialaisen Brembon osakkeiden ostoja. Italian valtio perii (mm. Ranskan tavoin) 0,1% veron arvopapereiden ostoista. Muiden kuin Brembo-kauppojemme keskimääräiset kaupankäyntikulut olivatkin vain 0,058% kauppojen arvosta. Siinäkin on vielä parantamisen varaa.

 


Vastaan seuraavan kerran kysymyksiinne perjantaina 7. helmikuuta.


 

PhoebusBlogista

Hyvät Phoebuksen osuudenomistajat,

Vastaan näillä sivuilla sijoittajilta saamiini kysymyksiin (yleensä) perjantaisin. Yritän ryhmitellä kysymykset niin, että Phoebuksen kannalta mielestäni olennaisimpiin vastaan ensin. Näin keskustelun seuraaminen on toivottavasti helpompaa.

Muistakaa, että tyhmiä kysymyksiä ei ole. Hoidan teidän rahojanne, joten teillä on oikeus kysyä kaikesta, joka mieltänne askarruttaa. Toivon, että te myös käytätte tätä oikeuttanne. Arapaho-intiaanien sanoin: “If we wonder often, the gift of knowledge will come.”

Kysyä voitte sähköpostitse. En vastaa anonyymeihin kysymyksiin. Sen sijaan kysyjät säilyvät vastauksissani kaikki anonyymeinä. Siksi otan näihin viesteihin mukaan myös joitakin sellaisia kysymyksiä, joita kysyjä ei välttämättä ole tarkoittanut tähän blogiin.

Otan mielelläni vastaan kehitysehdotuksia.

Tässä blogissa esittämäni ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Ensinnäkin siksi, että oikea neuvo riippuu jokaisen sijoittajan taloudellisesta tilanteesta. Toiseksi, en tässä syvenny käsittelemiini aiheisiin läheskään sillä tarkkuudella kuin varsinaisessa neuvonnassa pitää tehdä.

Asiakaskohtaiseen neuvontaan Seligson & Co:lla on konsultoivan varainhoidon palvelu, joka on maksullinen ja edellyttää erillistä sopimusta. Lisätietoja ja yhteyshenkilöt tästä.

Ystävällisin terveisin,

Anders Oldenburg, CFA
salkunhoitaja