Tietoa palveluista  keyboard_arrow_down

Tietoa palveluista

Etämyynti

Tiedot Seligson & Co Rahastoyhtiön palveluista, joita tarjotaan asiakasta tapaamatta (pdf).

Toimeksiantojen käsittely

Tiedot yleisistä toimeksiantojen käsittelyssä ja toteuttamisessa noudatettavista periaatteista (pdf).

Välittäjät

Yhtiössä pääsääntöisesti käytetyt välittäjät:
• vuodelta 2022
• vuodelta 2021

Sähköisten palveluiden käyttöehdot

Sähköisten palveluiden käyttöä koskevat yleiset ehdot (pdf) (internetin välityksellä tarjottavat palvelut, mobiilisovellus, asiakkaille lähettävät sähköpostit ja muu sähköinen materiaali)

Kestävyysriskit ja haitalliset kestävyysvaikutukset

Kestävyysriskien huomioiminen Seligson & Co Rahastoyhtiössä
Kestävyysriskien huomioiminen Seligson & Co Rahastoyhtiössä ja rahastoyhtiön palkitsemisessa (pdf).

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon
Lausunto haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisesta Seligson & Co Rahastoyhtiössä (pdf).

Erimielisyyksien ratkaisu

Erimielisyyksien ratkaisu Seligson & Co Rahastoyhtiössä (pdf)