Indeksirahastot - OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF  keyboard_arrow_down

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF

OMX Helsinki 25 sijoittaa Helsingin pörssin vaihdetuimmista osakkeista muodostetun OMX Helsinki 25-indeksin mukaisesti. Se on pörssinoteerattu rahasto (ETF) eli sen osuuksia voi ostaa ja myydä pörssissä arvopaperivälittäjien kautta. Sitä ei siis merkitä samalla tavoin kuin muita ”tavallisia” rahastojamme. Lisätietoja pörssinoteeratun rahaston erityispiirteistä löytyy mm. Rahastosijoittajan oppaasta (s. 20) sekä videoblogistamme ETF vai ”tavallinen".

Rahaston osuudet olivat helmikuun 2015 loppuun asti tuotto-osuuksia, eli niille maksettiin vuosittain tuottoa. 1.3.2015 lähtien rahaston osuudet ovat kasvuosuuksia, eikä tuottoa siis enää makseta ulos. Samalla rahaston vertailuindeksi vaihtui tuottoindeksiksi aiemman hintaindeksin sijaan.

OMX Helsinki 25 -rahaston ajankohtaisista asioista tiedotetaan pörssitiedotteilla.

Rahaston pörssitunnus on SLG OMXH25 ja Bloomberg koodi H25ETF FH.

Vähintään 25 000 osuuden merkinnät ja lunastukset voi tehdä primääritapahtumana (lisätietoja rahastoesitteessä). Primäärimerkintöjä ja –lunastuksia välittävät merkintävälittäjät.

Rahaston salkku julkaistaan päivittäin merkintäyksikkönä.

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: Vaihtelee rahaston koon mukaan, enintään 0,18 % vuodessa.
Sisältää säilytysyhteisö- ja säilytyspalkkion.
0 - 50 000 000 euroon asti 0,18 %
50 000 000 - 200 000 000 euroon asti 0,16 %
200 000 000 - 500 000 000 euroon asti 0,14 %
Yli 500 000 000 euron osalta 0,11 %
 
Kaupankäyntikorvaus: Arvopaperivälittäjien perimät palkkiot,
(huom! myös osto- ja myyntihinnan erotus eli spreadi on myös kaupankäynnin kulu)

Arvonkehitys 12.07.2024 (27.2.2015 asti tuotto-osuuskorjattu):
Kasvu (A) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
65,81 € 0,86 % -1,39 % 6,68 % -6,64 % 36,51 % 128,51 % 435,89 % 515,29 %
Jakso:
  • 1 kk
  • 1 v
  • 3 v
  • 5 v
  • 10 v
  • max

Graafissa kuvattu rahaston kehitys on 27.2.2015 asti laskettu ottaen huomioon rahastosta jaetut tuotonmaksut. Tuotto-osuuskorjattu arvonkehitys kuvaa sijoittajan saamaa tuottoa paremmin kuin suoraan rahasto-osuuden julkaistuun arvoon perustuvat tuotot ja graafi on vertailukelpoinen muiden rahastojemme kuvaajien kanssa. Ko. päivämäärän jälkeen rahastossa on ollut kasvuosuuksia eikä korjausta tarvita.


Rahaston tiedot 12.07.2024
Varallisuus482 052 606.49 EUR
Osuudet7 325 000 kpl

Näiden lukujen historiatiedot löytyvät täältä.

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa