LähiTapiola korkorahastot - 2035 ESG  keyboard_arrow_down

LähiTapiola 2035 ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola 2035 ESG on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto. Se sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille erilaisten rahastojen kautta. Sijoituskohteena olevat rahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Aluksi rahaston osakepaino on suuri, jotta mahdollisuudet korkeampaan tuottoon tavoitevuonna 2035 olisivat paremmat. Tavoitevuoden lähestyessä rahaston riskitasoa pienennetään osakepainoa vähentämällä ja tavoitevuoden jälkeen se on korkorahasto.

Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoituskohteisiin vaikuttavat kestävyystekijät (ESG), sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavat kestävyysriskit sekä sijoituskohteiden toiminnasta aiheutuvat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja rahastosta LähiTapiolan omilta sivuilta tästä linkistä.

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: 0,75 %vuodessa, peritään rahastolta. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.

Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. esitteissä ja katsauksissa.

Rahastossa ei ole merkintä- tai lunastuspalkkiota.
Merkintä- ja lunastusohjeet

Rahastomerkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille. Minimimerkintä on 10 €.

Rahaston pankkitilit ovat:

NordeaNDEAFIHH FI32 1805 3000 0151 63
OPOKOYFIHHFI88 5000 0120 3323 81

Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Pankkisiirroissa tulee käyttää salkkukohtaista merkintäviitettä, joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään. Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku -palvelusta kohdasta "Asiakastiedot".

Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä viimeistään klo 15, merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.

Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä viimeistään klo 15, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat.

Tietoa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista

LähiTapiola 2035 ESG rahasto edistää kohderahastovalinnoillaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla kestävyysominaisuuksia edistäviin (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 8) tai kestäviä sijoituksia tekeviin (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 9) rahastoihin sekä arvioimalla ja luokittelemalla kestävyyden perusteella rahastokumppanit, joiden tuotteisiin rahasto sijoittaa. Vaikka rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, se ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen (2019/2088) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin eikä sillä siten ole myöskään tavoitetta tehdä tiettyä vähimmäisosuutta tällaisia sijoituksia.

LähiTapiola Varainhoito arvioi, että rahaston kestävyysriskit liittyvät rahastokumppanin valitsemiin sijoituskohteisiin ja ne vaikuttavat rahastoon rahastokumppanin sijoituskohteita koskevien sijoituspäätösten kautta. Valitsemalla sijoitustoiminnassaan kestävyysriskit huomioivat rahastokumppanit LähiTapiola Varainhoito rajaa riskien vaikutusta tuottoon. Siten riskien vaikutus rahaston tuottoon on rajallinen.

Seuraavat kestävyyteen liittyvät rajaukset ovat sijoituspäätöksiä sitovia:

 • Rahasto sijoittaa pääasiassa kestävyysominaisuuksia edistäviin (art. 8) tai kestäviä sijoituksia (art. 9) tekeviin alarahastoihin. Rahasto voi sijoittaa myös muihin alarahastoihin esimerkiksi hajautukseen tai likviditeetinhallintaan liittyvistä syistä
 • Rahasto sijoittaa vain YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet allekirjoittaneiden toimijoiden rahastoihin

LähiTapiola Varainhoito pyrkii vaikuttamaan sijoituskohteena olevien rahastojen hallinnointiyhtiöihin tai omaisuudenhoitajiin säännöllisissä tapaamisissa, joissa keskustellaan myös kestävyyden toteutumisesta, sekä edellyttämällä kestävyystekijöiden raportointia käytettyjen kohderahastojen osalta. Edellä mainituilla rajauksilla sekä rahaston hallinnointiyhtiön tai omaisuudenhoitajan kestävyyteen liittyvien toimintatapojen tarkalla seuraamisella pyritään varmistamaan, että kohderahastojen sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja. Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista mitataan muun muassa seuraavilla mittareilla:

 • Kestävyysominaisuuksia edistävien (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) Artikla 8:n) ja kestäviä sijoituksia tekevien (Artikla 9:n) sijoituskohteiden osuus
 • Rahastokumppanien sitoutuminen YK:n tukemiin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI)
 • Rahastokumppanien PRI -arvosanojen (PRI strategy and Governance -arvosana) jakauma
 • Rahastokumppanien kestävyysarvosanojen jakauma
 • Rahaston MSCI ESG -luokitus

Rahaston sijoituspäätöksissä otetaan huomioon soveltuvin osin ja kohderahastoista saatavilla oleva tieto huomioiden pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Rahaston kestävän sijoitusten tavoitteen toteutumisesta kerrotaan rahaston kestävyyskatsauksessa, joka julkaistaan LähiTapiolan verkkosivuilla.

Lisätietoja menetelmistä, joita käytetään rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa löytyy LähiTapiolan sivuilta tästä linkistä.


Arvonkehitys 05.10.2022:
Kasvu (A) Tuotto (B) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
28,895 € 0,000 € 0,30 % -3,38 % -10,01 % 12,54 % 21,08 % 94,20 % 91,93 % -
Jakso:
 • 1 kk
 • 1 v
 • 3 v
 • 5 v
 • 10 v
 • max

 

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa