TROPICO LATAM

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Brasilian osakemarkkinoille ja lisäksi Chilen, Perun ja Kolumbian osakemarkkinoille. Rahasto voi käyttää likviditeetin ja sijoitusasteen hallintaan myös Latinalaisen Amerikan markkinoille sijoittavia rahastoja. Rahaston tavoitteena on ylittää Latinalaisen Amerikan markkinoita kuvaavan vertailuindeksinsä tuotto. Rahaston neuvonantajana toimii brasilialainen Trópico Latin America Investments.

Rahaston tarkempi esittely neljännesvuosikatsauksessamme 1/2016 (s. 4-6)

Rahasto aloitti toimintansa 12.5.2016.

Hallinnointipalkkio: 1,2 % vuodessa, peritään rahastolta.
 
Merkintäpalkkio: 1,0 % jos merkintä alle 4 999 €
 
Kaupankäyntipalkkio 0,0 % jos sijoitusaika ≥ 180 pv
lunastettaessa: 0,5 % jos sijoitusaika < 180 pv


Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja, kuten säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. esitteissä ja katsauksissa.

Tuottosidonnainen palkkio: 15 % siitä kokonaistuotosta, joka ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton kalenterivuosittain. Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää 3 % keskimääräisestä rahastopääomasta eikä olla negatiivinen. Rahaston aloittaessa vertailujakso alkaa vuoden ensimmäisestä arvonlaskentapäivästä.Arvonkehitys:

 Pvm

 Kasvu (A)

 1 pv  1 kk  1 v
25.05.2018 13,3653 -0,23 -5,89 12,55


Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossaTakaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä