Varainhoitopalvelut  keyboard_arrow_down

Varainhoitopalvelut

Tarjoamme varainhoitopalveluita kahteen eri malliin perustuen;

 

1. Varainhoito, jossa päätösvalta sijoittamisesta on Seligson & Co:lla

Täyttä palvelua hakevien varainhoitoasiakkaiden tavoitteet ja tarpeet vaihtelevat. Laadimme kokonaisvaltaisia varainhoitoratkaisuja sekä riskihakuisille että pääosin turvallista tuottokehitystä tavoitteleville asiakkaille.

Palvelumme sopivat erityisen hyvin sijoitussalkun pitkäjänteisen ytimen rakentamiseen ja ylläpitoon. Spekulatiivisen kaupankäynnin jätämme mieluusti muille.

Kokonaisratkaisujen lisäksi toteutamme myös erikoistoiveita, mikäli osaa sijoitusvarallisuudesta halutaan hallita tiettyjen kriteerien mukaan, muuhun kokonaisuuteen puuttumatta.

Sijoituspolitiikan erityispiirteitä voivat olla esimerkiksi

• tietyn indeksin tai markkina-alueen seuraaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti
• tietyn riskiprofiilin tarkka ylläpito
• kestävän kehityksen / vastuullisen sijoittamisen periaatteet

 

Palvelut yhteisöille

Pitkäjänteisen sijoittamisen palvelumme sopivat hyvin erilaisten yhteisösijoittajien tarpeisiin: yrityksille, säätiöille, yhdistyksille ja eläkekassoille.

Selkeillä pääosin passiivisilla instrumenteilla toteutetut ratkaisut ovat läpinäkyviä, helppoja ymmärtää sekä kommunikoida esimerkiksi jäsenistölle tai muille edunsaajille. Halutessanne osallistumme mielellämme myös tähän liittyvään viestintään.

Riskienhallinnan ja hajautuksen näkökulmasta ratkaisumme ovat hyvin sovitettavissa esimerkiksi yhteisön muuhun omaisuuteen, useampien varainhoitajien muodostamaan kokonaisuuteen tai yrityksen ja sen omistajien tavoitteisiin.

 

2. Varainhoito, jossa päätösvalta sijoittamisesta on osittain Seligson & Co:lla

Tässä varainhoitomallissa asiakas tekee lopulliset sijoituspäätökset, varainhoitajan rooli on laatia asiakkaan tarpeita vastaava sijoitussuunnitelma ja keskustella, sparrata sekä neuvoa – sovituin tavoin.

Vaikka lopulliset päätökset jäävät asiakkaalle, suunnitellaan palvelumme niin, että asiointi on asiakkaalle helppoa ja vaivatonta. Kun salkku on saatu suunniteltuun malliin, tarkastellaan sen kehitystä kerran vuodessa ja salkusta vastaava varainhoitaja konsultoi asiakasta mahdollisista muutostarpeista.

Varainhoitomme on ns. ei-riippumatonta. Tämä tarkoittaa, että se kohdistuu pääosin Seligson & Co:n hallinnoimiin ja yhteistyökumppaniemme rahastoihin. Asiakkaan muu varallisuus otetaan luonnollisesti huomioon mietittäessä riskitasoa, allokaatiota ja hajautusta.


Jarkko Niemi 09 – 6817 8206 varainhoitaja, 0400 – 439 148
Jonathan Aalto 09 – 6817 8228 varainhoitaja, 040 – 504 0037
Sakari Jääskeläinen 09 – 6817 8236 varainhoidon vastaava, 050 – 471 8840
Ari Kaaro 09 – 6817 8217 toimitusjohtaja, 040 – 544 24 94