Varainhoito valtakirjalla  keyboard_arrow_down

Varainhoito valtakirjalla

Täyden valtakirjan varainhoidossa otamme kokonaisvastuun huostaamme uskotun omaisuuden hoidosta asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

Erilaisiin tarpeisiin

Varainhoitoasiakkaiden tavoitteet ja tarpeet vaihtelevat. Laadimme kokonaisvaltaisia varainhoitoratkaisuja sekä riskihakuisille että pääosin turvallista tuottokehitystä tavoitteleville asiakkaille.

Palvelumme sopivat erityisen hyvin sijoitussalkun pitkäjänteisen ytimen rakentamiseen ja ylläpitoon. Spekulatiivisen kaupankäynnin jätämme mieluusti muille.

Kokonaisratkaisujen lisäksi toteutamme myös erikoistoiveita, mikäli osaa sijoitusvarallisuudesta halutaan hallita tiettyjen kriteerien mukaan, muuhun kokonaisuuteen puuttumatta.

Sijoituspolitiikan erityispiirteitä voivat olla esimerkiksi

• tietyn indeksin tai markkina-alueen seuraaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti
• tietyn riskiprofiilin tarkka ylläpito
• kestävän kehityksen / vastuullisen sijoittamisen periaatteet


Palvelut yhteisöille

Pitkäjänteisen sijoittamisen palvelumme sopivat hyvin erilaisten yhteisösijoittajien tarpeisiin: yrityksille, säätiöille, yhdistyksille ja eläkekassoille.

Selkeillä pääosin passiivisilla instrumenteilla toteutut ratkaisut ovat läpinäkyviä, helppoja ymmärtää sekä kommunikoida esimerkiksi jäsenistölle tai muille edunsaajille. Halutessanne osallistumme mielellämme myös tähän liittyvään viestintään.

Riskienhallinnan ja hajautuksen näkökulmasta ratkaisumme ovat hyvin sovitettavissa esimerkiksi yhteisön muuhun omaisuuteen, useampien varainhoitajien muodostamaan kokonaisuuteen tai yrityksen ja sen omistajien tavoitteisiin.


Jarkko Niemi 09 – 6817 8206 varainhoidon vastaava, 0400 – 439 148
Jonathan Aalto 09 – 6817 8228 varainhoitaja, 040 – 504 0037
Jaana Timonen 09 – 6817 8210 varainhoitaja, 050 – 324 1607
Sakari Jääskeläinen 09 – 6817 8236 varainhoitaja, 050 – 471 8840
Ari Kaaro 09 – 6817 8217 toimitusjohtaja, 040 – 544 24 94