Passiiviset osakerahastot - Suomi  keyboard_arrow_down

Suomi indeksirahasto

Rahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa OMX Finland Sustainability -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin.

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: 0,45 % vuodessa, peritään rahastolta.

Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja, kuten säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. tunnusluvuissa sekä esitteissä ja katsauksissa.


Kaupankäyntipalkkio (maksetaan rahastolle):
- Merkittäessä: 0,1 %  
- Lunastettaessa: 0,1 % jos sijoitusaika ≥ 180 pv
0,5 % jos sijoitusaika < 180 pv
Merkintä- ja lunastusohjeet

Rahastomerkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille. Minimimerkintä on 10 €.

Rahaston pankkitilit ovat:

S-PankkiSBANFIHHFI44 3636 3001 2553 89
NordeaNDEAFIHH FI27 1200 3000 0068 74
OPOKOYFIHHFI37 5000 0120 2828 59

Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Pankkisiirroissa tulee käyttää asiakaskohtaista merkintäviitettä, joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään. Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku -palvelusta kohdasta "Asiakastiedot".

Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä viimeistään klo 11, merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.

Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä viimeistään klo 11, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat.

Kestävyyteen liittyviä tietoja
Indeksin osakevalinnoissa otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä kestävyystekijöitä.

Indeksin tuottaa Nasdaq, joka valitsee siihen kuuluvat yritykset tarkastellen valinnoissa sijoituskohteiden ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. ISS ESG Corporate Rating tuottaa arvion kestävyystekijöiden ja -ominaisuuksien toteutumisesta sijoituskohteissa. Ominaisuuksia arvioidaan mm. toimialoittain ja indeksiin valitaan eri toimialojen kestävyystekijöiltään parhaat yritykset.

Lisätietoja indeksistä ja ISS:n ESG Corporate Rating -arvioinnista löytyy osoitteesta https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/OMXSUSTAINFIGI.

Arvonkehitys 20.01.2022:
Kasvu (A) Tuotto (B) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
12,391 € 5,071 € -0,18 % 1,22 % 17,57 % 51,30 % 73,26 % 239,81 % 195,52 % 525,81 %
Jakso:
  • 1 kk
  • 1 v
  • 3 v
  • 5 v
  • 10 v
  • max

 

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa