Hinnasto  keyboard_arrow_down

Hinnasto

– päivitetty 12.2.2020

Seligson & Co Rahastoyhtiön perimät hallinnointipalkkiot ja aktiivisten rahastojen tuottosidonnaiset palkkiot ilmoitetaan alla olevassa taulukossa.

Ne veloitetaan rahastolta (ei siis erikseen kultakin sijoittajalta) ja huomioidaan rahasto-osuuksien arvoissa päivittäin.

Osassa rahastoissa on myös palkkioita, jotka veloitetaan sijoittajalta merkinnän tai lunastuksen yhteydessä. Näitäkin on kahta tyyppiä:

• Merkintöjen ja lunastusten kaupankäyntipalkkiot maksetaan rahastolle eli kaikkien osuudenomistajien hyväksi.

• Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot maksetaan rahastoyhtiölle.

 

1.1. OSAKEINDEKSIRAHASTOT hallinnointipalkkio
Suomi Indeksirahasto 0,45 % vuodessa
Eurooppa Indeksirahasto 0,44 % vuodessa
Aasia Indeksirahasto 0,43 % vuodessa
Pohjois-Amerikka Indeksirahasto 0,42 % vuodessa
Näillä osakeindeksirahastoilla: merkinnän ja lunastuksen palkkiot
Kaupankäyntipalkkio merkinnöissä: • 0,10 %
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: • 0,10 %, jos sijoitusaika ≥ 180 pv
• 0,50 %, jos sijoitusaika < 180 pv
OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto Hallinnointi enintään 0,18 % vuodessa, rahaston koon mukaan (tarkemmin rahaston esittelysivulla).
Kaupankäyntipalkkio: arvopaperivälittäjien perimät palkkiot, huom. myös osto- ja myyntihinnan erotus (spread)
Pörssinoteeratun osakeindeksirahaston osuuksilla käydään kauppaa pörssissä, arvopaperivälittäjien kautta. Säilytyksen palkkiot sisältyvät hallinnointipalkkioon, toisin kuin muissa rahastoissa.

1.2. MUUT PASSIIVISET OSAKERAHASTOT
  hallinnointipalkkio
Global Top 25 Brands 0,59 % vuodessa
Global Top 25 Pharmaceuticals 0,59 % vuodessa
Global Top 25 -rahastoilla: lunastuksen aikaan sidottu palkkio
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: • 0,50 %, jos sijoitusaika < 180 pv
• ei, jos sijoitusaika ≥ 180 pv
hallinnointipalkkio
Kehittyvät markkinat 0,34 % vuodessa
lunastuksen aikaan sidotut palkkiot
Lunastuspalkkio: • 1,00 %, jos sijoitusaika < 180 pv
• 0,50 %, jos sijoitusaika ≥ 180 pv ja < 360 pv
• ei, jos sijoitusaika ≥ 360 pv
Rahaston sijoituskohteina ovat toiset rahastot, joilla on omat palkkionsa. Rahaston sekä sijoituskohteina olevien rahastojen hallinnointipalkkiot sisältyvät juoksevat kulut -lukuun, joka julkaistaan tunnuslukusivulla.

1.3. AKTIIVISESTI HALLINNOIDUT OSAKERAHASTOT
  hallinnointipalkkio
Phoebus 0,74 % vuodessa
lunastuksen aikaan sidottu palkkio
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: • 1,00 %, jos sijoitusaika < 360 pv
• ei, jos sijoitusaika ≥ 360 pv
Tuottosidonnainen palkkio: 20 % tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton kuluvan kalenterivuoden ja kahden edellisen täyden kalenterivuoden geometrisena keskimääräisenä vuosituottona (korkoa korolle).Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää 3 % keskimääräisestä
rahastopääomasta eikä olla negatiivinen.
hallinnointipalkkio
Phoenix 1,09 % vuodessa
Tuottosidonnainen palkkio: kuten Phoebus
hallinnointipalkkio
Russian Prosperity Fund Euro 1,20 % vuodessa
Merkintäsumman mukaan määräytyvä merkintäpalkkio:
Merkintäsumma (€) alle 15 000 • 2,50 %
≥ 15 000, mutta < 75 000 • 2,00 %
≥ 75 000, mutta < 150 000 • 1,00 %
≥ 150 000  –
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: • 0,50 %, jos sijoitusaika < 180 pv
Tuottosidonnainen palkkio: 15 % tuotosta, joka ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton kalenterivuosittain. Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää 3 % keskimääräisestä rahastopääomasta eikä olla negatiivinen.
hallinnointipalkkio
Tropico LatAm 1,20 % vuodessa
Merkintäsumman mukaan määräytyvä merkintäpalkkio:
Merkintäsumma (€) alle 4 999 • 1,00 %
≥ 4 999  –
lunastuksen aikaan sidottu palkkio
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: • 0,50 %, jos sijoitusaika < 180 pv
Tuottosidonnainen palkkio: kuten Russian Prosperity Fund Euro

1.4. KORKORAHASTOT
  hallinnointipalkkio
Rahamarkkinarahasto 0,18 % vuodessa
Euro-obligaatio 0,27 % vuodessa
Euro Corporate Bond 0,32 % vuodessa
Euro-obligaatio ja Euro Corporate Bond: lunastuksen aikaan sidottu palkkio
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: • 0,2 %, jos sijoitusaika < 90 pv
• ei, jos sijoitusaika ≥ 90 pv

1.5. Varainhoitorahasto hallinnointipalkkio
Pharos 0,45  % vuodessa
lunastuksen aikaan sidotut palkkiot
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: • 0,5 % , jos sijoitusaika < 180 pv
• 0,0 %, jos sijoitusaika ≥ 180 pv
Pharoksen sijoituskohteina ovat pääosin toiset rahastot, joilla on omat palkkionsa. Näiden kiinteät hallinnointipalkkiot voivat olla yhteensä enintään 0,85 % vuodessa. Kaikki kiinteät palkkiot sisältyvät juoksevat kulut -lukuun, joka raportoidaan tunnuslukusivulla.

Rahaston vaihto tarkoittaa käytännössä sitä, että lunastetaan (myydään) jonkin rahaston rahasto-osuuksia ja merkitään saaduilla varoilla yhtä tai useampaa muuta rahastoa. Tarkemmin täällä.


MUITA PALVELUMAKSUJA
Lunastuksen maksu pikasiirtona 10 euroa
Osuustodistus 25 euroa