Kuolinpesä  keyboard_arrow_down

Kuolinpesä

Myös kuolinpesälle voidaan avata rahastoasiakkuus. Samoin asiakkaan menehtyessä hänen asiakkuutensa jatkuu pesänjakoon asti kuolinpesän asiakkuutena. Alla olemme listanneet muutamia käytännön ohjeita näihin asiakkuuksiin liittyen.

Asiakkaan kuoltua:

 • Omaisten on hyvä ilmoittaa kuolemantapauksesta asiakaspalveluumme mahdollisimman nopeasti, niin päivitämme asiakastiedot.
 • Asiakkaan kuoltua hänen omaisuutensa siirtyy kuolinpesälle. Pesän osakkaat päättävät yhdessä kuolinpesän asioista.
 • Kullakin pesän osakkaalla on oikeus yksin saada sellaisia tietoja joita tarvitaan perunkirjoitusta varten, eli käytännössä salkkuraportti kuolinpäivän tiedoilla.
 • Pesän osakas voi osoittaa oikeutensa toimittamalla kopion virkatodistuksesta, josta hänen asema kuolinpesän osakkaana käy ilmi. Halutessaan kuolinpesän osakas voi myös valtuuttaa toisen henkilön. Ellei virkatodistuksia ole vielä hankittu, tarkistamme asiakkaan kuolinpäivän Väestörekisterikeskuksesta ja lähetämme perunkirjoitusta varten tarvittavan salkkuraportin kuolleen henkilön kotiosoitteeseen.
 • Kun perunkirjoitus on tehty, tarvitsemme kopion perukirjasta. Ellei perukirjaa ole rekisteröity maistraatissa, jolloin se toimii virallisena osakasluettelona, tarvitaan myös kopiot kuolleen henkilön virkatodistuksista 15-vuotiaasta kuolemaan asti.
 • Lisäksi tarvitaan tiedot kaikista kuolinpesän osakkaista: nimi, henkilötunnus, osoite, verotusmaa, kansalaisuus (ja mahdollinen kaksoiskansalaisuus) sekä tieto mahdollisesta poliittisesta vaikutusvaltaisuudesta. Mikäli joku osakkaista, tai joku muu henkilö, valtuutetaan hoitamaan kuolinpesän asioita, tarvitsemme myös kopion valtakirjasta sekä oikeaksi todistetun kopion valtuutetun henkilötodistuksesta. Mikäli valtuutettua ei ole, tarvitaan oikeaksi todistetut kopiot kaikkien kuolinpesän osakkaiden henkilötodistuksista.
 • Mikäli seuraavia asiakirjoja on, niistä tulee myös toimittaa kopiot:
  – testamentti
  – testamentin tiedoksisaanto- tai hyväksymisilmoitus
  – avioehtosopimus
  – edesmenneen puolison perukirja liitteineen, ositus- ja jakokirja
  – perinnöstä luopumisilmoitus ja luopuneen henkilön virkatodistukset 15-vuotiaasta asti
 • Kaikki tässä mainitut dokumentit voi toimittaa meille henkilökohtaisesti, postitse tai skannattuina sähköpostin liitetiedostoina.


Uuden asiakkuuden avaaminen kuolinpesälle:

 • Täytetyn ja allekirjoitetun asiakastietolomakkeen lisäksi tarvitsemme asiakkaaksi tulevasta kuolinpesästä kopiot seuraavista asiakirjoista:
  – perukirja ja sen mahdolliset liitteet
  – ellei perukirjaa ole rekisteröity maistraatissa, kuolleen henkilön virkatodistukset 15-vuotiaasta kuolemaan asti
  – mahdollinen valtakirja hoitaa kuolinpesän omistuksia
  – tiedot kaikista kuolinpesän osakkaista: nimi, henkilötunnus, osoite, verotusmaa, kansalaisuus (ja mahdollinen kaksoiskansalaisuus) sekä tieto mahdollisesta poliittisesta vaikutusvaltaisuudesta
  – oikeaksi todistettu kopio valtuutetun henkilötodistuksesta, tai jos valtuutettua ei ole, oikeaksi todistetut kopiot kaikkien kuolinpesän osakkaiden henkilötodistuksista

Kuolinpesän jako:

 • Mikäli haluatte, että kuolinpesän omistukset perijöille, tarvitsemme kopion lainvoimaisesta perinnönjakokirjasta. Sen perusteella kirjaamme rahasto-osuudet perijöiden nimissä oleviin salkkuihin.
 • Perijöiden tulee avata henkilökohtaiset asiakkuudet Rahastoyhtiössä ennen kuin rahasto-osuuksien siirto voidaan rekisteröidä (elleivät he ole jo ennestään asiakkaitamme).

Asiakaspalvelumme antaa tarvittaessa lisätietoja kuolinpesän asiakkuuteen liittyen.