Varainhoito  keyboard_arrow_down

Varainhoito

Varainhoito on luottamustehtävä. Siksi on tärkeää, että varainhoitajan edustama sijoitustyyli sopii yhteen sijoittajan näkemysten ja tavoitteiden kanssa. Seligson & Co:n sijoitusfilosofia korostaa maltillista pitkäjänteisyyttä sekä riskienhallintaa ennen muuta oikean allokaation ja hyvän hajautuksen kautta.

Hyvän ”kemian” lisäksi merkitystä on myös sijoittamisen kustannuksilla, ne koituvat aina sijoittajan maksettavaksi. Pyrimme kaikissa ratkaisuissamme kustannustehokkaaseen toteutukseen.

Varainhoitopalvelumme ovat:

Varainhoitorahasto Pharos

Pharoksen avulla voi yhdellä sijoituspäätöksellä muodostaa hyvin hajautetun arvopaperisalkun, joka on normaalitilanteessa tasapainossa korko- ja osakemarkkinoiden välillä. Rahastomuodossa hoito on helppo ja kustannustehokas vaihtoehto useimmille sijoittajille joko yksin, tai osana laajempaa sijoitussalkkua.

Varainhoito, jossa päätösvalta sijoittamisesta on joko osittain tai kokonaan Seligson & Co:lla

Sijoittajilla on toisistaan eroavia tarpeita ja tarjoamme eri tarpeisiin sopivia ratkaisuja.

Osittaisen päätösvallan varainhoidossa varainhoitajamme keskittyvät rationaalisen sijoittamisen keskeisiin kysymyksiin: sijoitussalkun rakenteeseen ja riskienhallintaan. Lopullisen sijoituspäätöksen tekee asiakas itse.

Valtakirjavarainhoito sopii parhaiten isompien varallisuuserien hoitoon ja silloin, kun sijoittaja haluaa meidän ottavan kokonaisvastuun tietyn omaisuuserän hoidosta.


Keskustellaanko varainhoidosta tarkemmin? Ota yhteyttä joko yhteydenottolomakkeella tai suoraan:

Jarkko Niemi 09 – 6817 8206 0400 – 439 148 varainhoitaja
Jonathan Aalto 09 – 6817 8228 040 – 504 0037 varainhoitaja
Maria Östergård Käld 09 – 6817 8225 050 – 599 8546 varainhoitaja
Sakari Jääskeläinen 09 – 6817 8236 050 – 471 8840 varainhoidon vastaava
Ari Kaaro 09 – 6817 8217 040 – 544 24 94 toimitusjohtaja