Varainhoito  keyboard_arrow_down

Varainhoito

Varainhoito on luottamustehtävä. Siksi on tärkeää, että varainhoitajan edustama sijoitustyyli sopii yhteen sijoittajan näkemysten ja tavoitteiden kanssa. Seligson & Co:n sijoitusfilosofia korostaa maltillista pitkäjänteisyyttä sekä riskienhallintaa.

Sijoittajilla on eri syitä tehdä yhteistyötä varainhoitajan kanssa. Varainhoitaja voi auttaa alkuun, sparrata, pitää huolta suunnitelman toteutuksesta tai tuottaa kattavaa raportointia yhteisön käyttöön ja sidosryhmille.

Ihmeitä ei kuitenkaan kannata odottaa. Tutkimukset ovat jo vuosikymmenien ajan tulleet kerta toisensa jälkeen siihen tulokseen, että markkinoiden ennustaminen on lähes mahdotonta – varsinkin luotettavasti ja siten, että ennusteiden avulla saavutettaisiin merkittäviä ylituottoja markkinakehitykseen nähden.

Seligson & Co Varainhoidossa lähdemme siitä, että tavoitteet saavutetaan suurimmalla todennäköisyydellä noudattamalla sijoitussuunnitelmaa pitkäjänteisen maltillisesti ja riskienhallintaa unohtamatta, huolellisella mietityllä varallisuuden allokaatiolla ja sijoituskohteet laajasti hajauttaen.

Myös sijoittamisen kustannuksilla on merkitystä. Osa kustannuksista on sijoittajille näkyviä, osa taas tulee epäsuorasti toiminnan tuloksena, esimerkiksi vilkkaan kaupankäynnin kautta, eivätkä näy muuten kuin menetettyinä tuottoina. Pyrimme aina kustannustehokkaaseen toteutukseen, niin sijoituskohteiden valinnassa, allokaatiopäätösten teossa kuin myös omassa toiminnassamme.

Seligson & Co Varainhoito -palvelut tarjoaa LähiTapiola Varainhoito Oy.

Ota yhteyttä:

Maria Östergård Käld 050 – 599 8546 varainhoitaja
Sakari Jääskeläinen 050 – 471 8840 varainhoidon vastaava