LähiTapiola korkorahastot - Pitkäkorko ESG  keyboard_arrow_down

LähiTapiola Pitkäkorko ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Pitkäkorko ESG on aktiivisesti hoidettu pitkän koron rahasto. Se sijoittaa pääasiassa euromääräisiin, hyvin luottoluokiteltuihin korkosijoituksiin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Sijoituskohteena ovat pääasiassa valtioiden, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen liikkeelle laskemat velkakirjat sekä vakuudelliset velkakirjat.

Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoituskohteisiin vaikuttavat kestävyystekijät (ESG), sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavat kestävyysriskit sekä sijoituskohteiden toiminnasta aiheutuvat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja rahastosta LähiTapiolan omilta sivuilta tästä linkistä.

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: 0,45 %vuodessa, peritään rahastolta. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.

Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. esitteissä ja katsauksissa.

Rahastossa ei ole merkintä- tai lunastuspalkkiota.
Merkintä- ja lunastusohjeet

Rahastomerkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille. Minimimerkintä on 10 €.

Rahaston pankkitilit ovat:

NordeaNDEAFIHH FI19 1805 3000 0151 06
OPOKOYFIHHFI34 5000 0120 3324 80

Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Pankkisiirroissa tulee käyttää salkkukohtaista merkintäviitettä, joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään. Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku -palvelusta kohdasta "Asiakastiedot".

Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä viimeistään klo 15, merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.

Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä viimeistään klo 15, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat.

Tietoa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista

LähiTapiola Pitkäkorko ESG rahasto edistää kaikilla arvopaperisijoituksillaan ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä ominaisuuksia sisällyttämällä kestävyystekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, painottamalla sijoituksissaan paremman kestävyysluokituksen liikkeellelaskijoita sekä sijoittamalla ns. vihreisiin, social ja sustainability -lainoihin. Vaikka rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, se ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen (2019/2088) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin eikä sillä siten ole myöskään tavoitetta tehdä tiettyä vähimmäisosuutta tällaisia sijoituksia.

LähiTapiola Varainhoito tunnistaa kullekin sijoituskohteelle oleelliset kestävyysriskit sekä niiden todennäköisyydet ja vaikutusten suuruuden osana sijoituskohteen kestävyysanalyysiä. Kestävyysanalyysi tehdään sijoituksellisesti kiinnostaviksi arvioiduista liikkeellelaskijoista samanaikaisesti perinteisen sijoitusanalyysin kanssa.  LähiTapiola Varainhoito arvioi kestävyysriskejä, niiden todennäköisyyttä ja vaikutuksen suuruutta jatkuvasti osana sijoitusprosessia ja sijoituskohteiden ja -salkkujen seurantaa.  Arvion perusteella voidaan tehdä sijoitus, kasvattaa/pienentää sijoitusta, luopua sijoituksesta ja/tai käyttää vaikuttamiskeinoja kestävyysriskien hallitsemiseksi. Merkittävimmiksi rahaston sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttaviksi kestävyysriskeiksi arvioidaan korruption ja instituutionaalisten rakenteiden toimimattomuuden. Riskejä hallitaan huolellisella sijoituskohdeanalyysilla ja -valinnalla sekä liikkeellelaskijoiden kestävyysanalyysillä. Siksi niiden vaikutus rahaston tuottoon on rajallinen.

Seuraavat ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät rajaukset ovat sijoituspäätöksiä sitovia:

 • Sijoituskohteista tehdään kestävyysanalyysi perinteisen sijoitusanalyysin rinnalla ja analyysien tulos vaikuttaa positioon rahastossa
 • Rahasto ei sijoita heikoimman kestävyysarvosanan saaneisiin liikkeellelaskijoihin

Edellä mainituilla rajauksilla sekä yrityskohtaisella hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

LähiTapiola Varainhoito pyrkii vaikuttamaan sijoituskohteisiin rahaston nimissä tapaamalla liikkeellelaskijoiden edustajia sekä vaikuttamalla päättäjiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Kestävyyden huomioiminen ja aktiivinen sijoittaminen tukevat rahaston pitkän aikavälin sijoitustuottotavoitteiden toteutumista. Edellä mainituilla rajauksilla sekä liikkeellelaskijoiden hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat liikkeellelaskijat noudattavat hyviä hallintotapoja.

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista mitataan muun muassa seuraavilla mittareilla:

 • Rahaston MSCI ESG -luokitus
 • Rahaston Morningstar -vastuullisuusluokitus
 • Ns. Vihreiden, social- ja sustainability -velkakirjojen osuus rahaston sijoituksista
 • Rahaston sijoituskohteiden kestävyysluokitusten jakauma

Rahaston kestävän sijoitusten tavoitteen toteutumisesta kerrotaan rahaston kestävyyskatsauksessa, joka julkaistaan LähiTapiolan verkkosivuilla.

Lisätietoja menetelmistä, joita käytetään rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa löytyy LähiTapiolan sivuilta tästä linkistä.


Arvonkehitys 05.10.2022:
Kasvu (A) Tuotto (B) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
16,685 € 13,368 € -1,31 % -3,17 % -17,25 % -18,52 % -10,23 % 0,07 % 31,06 % 51,48 %
Jakso:
 • 1 kk
 • 1 v
 • 3 v
 • 5 v
 • 10 v
 • max

 

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa