Rahaston vaihto  keyboard_arrow_down

Rahaston vaihto

Rahaston vaihto tarkoittaa lunastusta yhdestä rahastosta ja merkintää toiseen rahastoon. Vaihdon toteuttamisen aikataulu riippuu rahastojen merkintöjen ja lunastusten aikarajoista.

Mikäli vaihtotapahtuman rahastot ovat LähiTapiola-rahastoja* ja vaihtotoimeksianto annetaan ennen LähiTapiola-rahastojen aikarajaa, toteutetaan sekä lunastus että merkintä rahastojen saman pankkipäivän arvoon. Mikäli aikaraja on ehtinyt mennä, lunastus ja merkintä toteutetaan vaihtotoimeksiantoa seuraavan pankkipäivän arvoon.

Mikäli vähintään toinen vaihtotapahtuman rahastoista on Seligson & Co -rahasto, vaihto toteutetaan tekemällä ensin lunastus ja sitten merkintä noudattaen kunkin rahaston merkintä- ja lunastuspäivien määräytymismenettelyä.

Kaikissa tapauksissa vaihdon toteuttaminen edellyttää lisäksi sitä, että lunastettavassa rahastossa on toimeksiantoon vaadittavat käteisvarat.

Rahastojen mahdolliset kaupankäyntikorvaukset veloitetaan vaihdon yhteydessä normaalin hinnaston mukaan.

*) Mikäli vaihtotapahtuman lunastettavana tai merkittävänä rahastona LähiTapiola Kehittyvät Markkinat, LähiTapiola High Yield, LähiTapiola Kehittynyt Aasia ESG tai LähiTapiola Suoja, toteutetaan sekä lunastus että merkintä seuraavana pankkipäivänä vaihtotoimeksiannon vastaanottamisesta rahastojen aikataulurajat huomioiden.