Kasvu- vai tuotto-osuus  keyboard_arrow_down

Kasvu- vai tuotto-osuus

Useimmissa rahastoissamme on sekä kasvu- että tuotto-osuuksia. Kumpi näistä pitäisi valita?

Lyhyt vastaus: kasvuosuus.

Tuotto-osuus kannattaa valita vain, jos siihen on erityinen syy. Tästä syystä merkitsemme asiakkaillemme rahastojen kasvu-osuuksia, jos tuotto-osuuden merkinnästä ei erikseen ilmoiteta. Kasvuosuudet voi vaihtaa tuotto-osuuksiksi – ja päinvastoin – ilman veroseuraamuksia.


KASVUOSUUS tarkoittaa sitä, että osakerahastojen saamat osingot ja korkorahastojen korkotuotot lisätään rahastopääomaan eikä niitä jaeta vuosittain ulos. Näin ne kasvattavat rahasto-osuuden arvoa ja sijoittajalle syntyy veroseuraamus vasta kun hän myy omistamiaan rahasto-osuuksia.

Kasvuosuus on lähes aina paras vaihtoehto verovelvolliselle sijoittajalle, usein myös muille. Kasvuosuuden omistaja voi määritellä kokonaan itse milloin hän realisoi rahastovarallisuuttaan.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa kasvuosuutta kutsutaan myös nimellä A-osuus.

(Käytännöt markkinoilla vaihtelevat: joidenkin rahastoyhtiöiden rahastoissa A-osuus on tuotto-osuus ja B-osuus kasvuosuus.)


TUOTTO-OSUUS taas tarkoittaa sitä, että osinko- ja/tai korkotuotot jaetaan kerran vuodessa osuudenhaltijoille.

Seuraavassa tuotonjaon periaatteet Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimille rahastoille:

• Tuotonjaon periaatteet määritellään rahastojen yhteisissä säännöissä (§13).

• Rahasto pyrkii jakamaan rahaston tuotto-osuudelle tuotonjakona salkun sisältämien sijoituskohteiden vuosittaista osinko-/korkotuottoa vastaavan määrän.

• Kunkin rahaston tuotto-osuuden tarkan määrän päättää Rahastoyhtiön yhtiökokous rahaston sääntöjen määrittelemissä puitteissa

• Yhtiökokous järjestetään yleensä lähellä maalis–huhtikuun vaihdetta ja tuotto-osuuksien tuotonmaksu tapahtuu muutama päivä yhtiökokouksen jälkeen.

• Tuotto maksetaan niille osuudenomistajille, jotka ovat sääntöjen 13§:n mukaan siihen oikeutettuja, eli käytännössä yhtiökokouspäivänä osuusrekisteriin merkityille omistajille.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa tuotto-osuutta kutsutaan myös nimellä B-osuus. Tuotto-osuuksia on kaikissa muissa Seligson & Co -rahastoissa paitsi OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:ssä, Tropico LatAmissa ja Russian Prosperity Fund Eurossa.

Tuotto-osuudet sopivat sijoittajalle, joka haluaa rahasto-osuuksistaan säännöllisen vuosituoton eikä halua lunastaa osuuksia. Ne sopivat myös esimerkiksi sellaisille säätiöille, joilla ei sääntöjensä mukaan ole lupa vähentää pääomaa (esim. rahasto-osuuksien lukumäärää).

Seligson & Co -rahastojen tuotto-osuuksia voi merkitä vain ottamalla yhteyttä Seligson & Co:n asiakaspalveluun puhelimitse (09) 6817 8200, sähköpostilla tai Oma salkku -viestin kautta.