Merkintöjen ja lunastusten aikarajat  keyboard_arrow_down

Merkintöjen ja lunastusten aikarajat

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto merkintöjen ja lunastusten vahvistumisesta eri rahastoissamme. Sanalla ”päivä” tarkoitetaan tässä pankkipäiviä.

Merkintäpäivä = pankkipäivä, jonka rahastoarvolla asiakkaalle merkitään maksettuja rahasto-osuuksia.

Lunastuspäivä = pankkipäivä, jonka rahastoarvolla suoritetaan vastaanotettu lunastustoimeksianto.

Maksu = merkintämaksu on vastaanotettu Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla Rahaston lukuun. Huomioithan, että maksun liikkuminen pankkien välillä saattaa vaikuttaa siihen milloin raha kirjautuu rahaston tilille.

Toimeksianto = asiakkaan antama lunastustoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä.

Normaalitilanteessa lunastetut varat maksetaan ulos rahaston tililtä lunastuksen toteutumista seuraavana pankkipäivänä. Tästä saatetaan kuitenkin joutua poikkeamaan useammankin pankkipäivän verran, esim. tilanteissa joissa rahasto joutuu käymään arvopaperikauppaa saadakseen käteistä suuria lunastuksia varten.

Merkintäpäivä Lunastuspäivä
Passiiviset osakerahastot
Suomi Indeksirahasto Maksu ennen 11:00 => sama päivä Toimeksianto ennen 11:00 => sama päivä
Eurooppa Indeksirahasto Maksu ennen 11:00 => sama päivä Toimeksianto ennen 11:00 => sama päivä
Aasia Indeksirahasto Maksu edellisenä päivänä
ennen 16:00
Toimeksianto edellisenä päivänä
ennen 16:00
Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Maksu ennen 14:30 => sama päivä Toimeksianto ennen 14:30 => sama päivä
Kehittyvät markkinat Merkintäpäivä normaalisti torstai, maksu keskiviikkona 16:00 mennessä
– mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla
Lunastuspäivä normaalisti torstai, toimeksianto keskiviikkona 16:00 mennessä
– mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla
Global Top 25 Brands Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä
ennen 16:00
Global Top 25 Pharmaceuticals Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä
ennen 16:00
Aktiiviset osakerahastot
Phoebus Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä
ennen 16:00
Phoenix Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä
ennen 16:00
Russian Prosperity Maksu ennen 11:00 => sama päivä Toimeksianto ennen 11:00 => sama päivä
Tropico LatAm Merkintäpäivä normaalisti torstai, maksu keskiviikkona 16:00 mennessä
– mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla
Lunastuspäivä normaalisti torstai, toimeksianto keskiviikkona 16:00 mennessä
– mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla
 
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto Maksu ennen 14:30 => sama päivä Toimeksianto ennen 11:00 => sama päivä
Euro Corporate Bond Maksu ennen 11:00 => sama päivä Toimeksianto ennen 11:00 => sama päivä
Euro-obligaatio
Maksu ennen 11:00 => sama päivä Toimeksianto ennen 11:00 => sama päivä
 
Varainhoitorahasto
Pharos
Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä ennen 16:00

Väliaikaisia poikkeuksia saattaa esiintyä rahastojen säännöissä mainituista syistä, esimerkiksi poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vuoksi.

OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto on noteerattu pörssissä ja sen osuuksia ostetaan ja myydään arvopaperivälittäjien kautta niiden aukioloaikojen mukaan.