Merkintöjen ja lunastusten aikarajat  keyboard_arrow_down

Merkintöjen ja lunastusten aikarajat

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto merkintöjen ja lunastusten vahvistumisesta eri rahastoissamme. Sanalla ”päivä” tarkoitetaan tässä pankkipäiviä.

Merkintäpäivä = pankkipäivä, jonka rahastoarvolla asiakkaalle merkitään maksettuja rahasto-osuuksia.

Lunastuspäivä = pankkipäivä, jonka rahastoarvolla suoritetaan vastaanotettu lunastustoimeksianto.

Maksu = merkintämaksu on vastaanotettu Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla Rahaston lukuun. Huomioithan, että maksun liikkuminen pankkien välillä saattaa vaikuttaa siihen milloin raha kirjautuu rahaston tilille.

Toimeksianto = asiakkaan antama lunastustoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä.

Normaalitilanteessa lunastetut varat maksetaan ulos rahaston tililtä lunastuksen toteutumista seuraavana pankkipäivänä. Tästä saatetaan kuitenkin joutua poikkeamaan useammankin pankkipäivän verran, esim. tilanteissa joissa rahasto joutuu käymään arvopaperikauppaa saadakseen käteistä suuria lunastuksia varten.

Merkintäpäivä Lunastuspäivä
Passiiviset osakerahastot
Suomi Indeksirahasto Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä
Eurooppa Indeksirahasto Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä
Aasia Indeksirahasto Maksu edellisenä päivänä viimeistään 16:00 Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Maksu viimeistään 14:30 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 14:30 => sama päivä
Kehittyvät markkinat Maksu edellisenä päivänä viimeistään 16:00 Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
Global Top 25 Brands Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
Global Top 25 Pharmaceuticals Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
Aktiiviset osakerahastot
Phoebus Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
Perheyhtiöt Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
Russian Prosperity Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä
Tropico LatAm Maksu edellisenä päivänä viimeistään 16:00 Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
 
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto Maksu viimeistään 14:30 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä
Euro Corporate Bond Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä
Euro-obligaatio
Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä
 
Varainhoitorahasto
Pharos
Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00

Väliaikaisia poikkeuksia saattaa esiintyä rahastojen säännöissä mainituista syistä, esimerkiksi poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vuoksi.

OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto on noteerattu pörssissä ja sen osuuksia ostetaan ja myydään arvopaperivälittäjien kautta niiden aukioloaikojen mukaan.