Kustannusten merkitys  keyboard_arrow_down

Kustannusten merkitys

Seligson & Co:n rahastoilla sijoittaja voi rakentaa pitkäjänteisen salkun helposti, läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti.

Sijoittamisen kustannuksilla on merkitystä. Jos olisi mahdollista luotettavasti ennustaa, mitkä aktiiviset rahastot tai sijoitustyylit tuottavat tulevaisuudessa kustannuksistaan huolimatta paremmin kuin markkina keskimäärin, niin kustannusten merkitys katoaisi.

Koska näin ei ole, meidän on oletettava, että sijoittaja saa koko lailla markkinatuoton miinus sijoittamisen kustannukset. Siksi kustannusten kurissa pitäminen on yksi pitkäjänteisen sijoittamisen tärkeimpiä menestystekijöitä.

Kokonaiskustannusten hahmottaminen on kuitenkin valitettavan vaikeaa. Esimerkiksi rahastoilla yleisessä käytössä oleva ”juoksevat kulut” -tunnusluku ei sisällä mm. rahastojen käymän arvopaperikaupan kustannuksia, kuten ei myöskään maailmalla paljon käytetty TER-luku (vaikka lyhenne tulee sanoista Total Expense Ratio).

Nekin sisältyvät ruotsalaislähtöiseen tunnuslukuun TKA (totalkostnadsandel), jonka julkaisemme neljännesvuosikatsauksissamme ja rahastojen tunnuslukusivuilla. Kaikki eivät kuitenkaan julkaise TKA-lukua.

Kustannusvertailu tulee vielä vaikeammaksi, jos yritetään ottaa vertailuun mukaan esimerkiksi pörssinoteeratut rahastot (ETF) ja erilaiset varainhoitosopimukset. Niissä kustannuksia voi tulla mm. välittäjäpalkkioista, osto- ja myyntihinnan välisistä eroista (spread) ja valuuttakaupan spreadistä.

Hyvä nyrkkisääntö on, että sijoittamisen kokonaiskustannusten tulisi pysyä selvästi alle 1 %:ssa per vuosi. Passiivisilla rahastoillamme tämä onnistuu vaivatta.

Kustannusten merkityksestä lisää esim. Rahastosijoittajan oppaassa (s. 15-16).