Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut  

Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.1.2018 – 31.12.2018
Juoksevat kulut 0,46 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut 0,02 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,48 %
Salkun kiertonopeus 21,33 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,15 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 134 585 789 €
Lähipiirin omistus (31.12.2018) 0,07 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO Vertailuindeksi *
31.12.2018 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -15,09 % 17,91 % -14,99 % 17,93 %
1 v -3,99 % 14,47 % -3,54 % 14,51 %
3 v 23,43 % 15,32 % 25,20 % 15,35 %
5 v 54,95 % 16,54 % 58,44 % 16,58 %
10v 231,38 % 20,29 % 245,88 % 20,40 %
Aloituspäivästä 349,35 % 23,28 % 294,73 % 23,51 %
Aloituspäivästä per vuosi 7,50 % 6,84 %
* Hintaindeksi 30.6.2005 asti, 1.7.2005 alk. Helsinki Benchmark Cap –tuottoindeksi ja 1.3.2011 alkaen OMX GES Sustainability Finland Index.