Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut  

Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.7.2018 – 30.6.2019
Juoksevat kulut 0,46 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut 0,03 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,49 %
Salkun kiertonopeus 31,16 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,17 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 150 359 204 €
Lähipiirin omistus (30.6.2019) 0,07 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO Vertailuindeksi *
30.6.2019 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 0,38 % 13,86 % 0,51 % 13,90 %
Vuoden alusta 12,12 % 13,33 % 12,40 % 13,36 %
1 v -2,06 % 14,48 % -1,53 % 14,50 %
3 v 37,81 % 13,09 % 39,85 % 13,12 %
5 v 61,60 % 16,36 % 65,34 % 16,39 %
10 v 216,93 % 19,06 % 230,89 % 19,10 %
Aloituspäivästä 403,81 % 23,10 % 343,70 % 23,33 %
Aloituspäivästä per vuosi 7,90 % 7,26 %
* Hintaindeksi 30.6.2005 asti, 1.7.2005 alk. Helsinki Benchmark Cap –tuottoindeksi ja 1.3.2011 alkaen OMX GES Sustainability Finland Index.