Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut  

Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.1.2020 – 31.12.2020
Juoksevat kulut 0,46 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut 0,02 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,48 %
Salkun kiertonopeus 17,80 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,19 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 166 602 450 €
Lähipiirin omistus (31.12.2020) 0,11 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI *
31.12.2020 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 6,80 % 17,39 % 6,90 % 17,44 %
1 v 11,76 % 28,79 % 12,45 % 28,86 %
3 v 28,83 % 20,13 % 30,69 % 20,18 %
5 v 65,62 % 18,49 % 69,63 % 18,53 %
10 v 129,80 % 19,83 % 139,49 % 19,90 %
Aloituspäivästä 502,99 % 23,21 % 434,83 % 23,42 %
Aloituspäivästä per vuosi 8,21 % 7,64 %
* Hintaindeksi 30.6.2005 asti, 1.7.2005 alk. Helsinki Benchmark Cap –tuottoindeksi ja 1.3.2011 alkaen OMX Sustainability Finland Index.