Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut  

Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.4.2018 – 31.3.2019
Juoksevat kulut 0,46 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut 0,03 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,48 %
Salkun kiertonopeus 26,86 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,18 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 150 569 710 €
Lähipiirin omistus (31.3.2019) 0,07 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO Vertailuindeksi *
31.3.2019 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 11,69 % 12,77 % 11,83 % 12,80 %
1 v 3,67 % 14,21 % 4,19 % 14,22 %
3 v 40,93 % 13,75 % 42,99 % 13,77 %
5 v 71,77 % 16,37 % 75,61 % 16,41 %
10v 320,07 % 19,68 % 337,28 % 19,83 %
Aloituspäivästä 401,90 % 23,19 % 341,43 % 23,41 %
Aloituspäivästä per vuosi 7,98 % 7,32 %
* Hintaindeksi 30.6.2005 asti, 1.7.2005 alk. Helsinki Benchmark Cap –tuottoindeksi ja 1.3.2011 alkaen OMX GES Sustainability Finland Index.