Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut  

Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.1.2019 – 31.12.2019
Juoksevat kulut 0,46 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut 0,02 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,48 %
Salkun kiertonopeus 19,62 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,18 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 153 079 847 €
Lähipiirin omistus (31.12.2019) 0,07 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI *
31.12.2019 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 5,09 % 12,19 % 5,21 % 12,25 %
1 v 20,07 % 13,26 % 20,49 % 13,30 %
3 v 27,78 % 13,02 % 29,44 % 13,05 %
5 v 72,83 % 15,89 % 76,69 % 15,92 %
10 v 172,96 % 18,74 % 183,94 % 18,79 %
Aloituspäivästä 439,52 % 22,92 % 375,63 % 23,14 %
Aloituspäivästä per vuosi 8,05 % 7,43 %
* Hintaindeksi 30.6.2005 asti, 1.7.2005 alk. Helsinki Benchmark Cap –tuottoindeksi ja 1.3.2011 alkaen OMX GES Sustainability Finland Index.