Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut  

Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.4.2020 – 31.3.2021
Juoksevat kulut 0,46 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut 0,02 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,48 %
Salkun kiertonopeus 22,03 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,19 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistusosuus 31.3.2021 0,13 %
Rahaston koko 182 412 772 €
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI *
31.3.2021 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 8,06 % 16,61 % 8,23 % 16,44 %
Vuoden alusta 8,06 % 16,61 % 8,23 % 16,44 %
1 vuosi 51,90 % 19,62 % 52,92 % 19,65 %
3v 34,59 % 20,29 % 36,62 % 20,32 %
5v 82,96 % 17,88 % 87,50 % 17,91 %
10v 145,59 % 19,78 % 155,83 % 19,85 %
Perustamispäivästä 551,57 % 23,15 % 478,86 % 23,36 %
Perustamispäivästä p.a. 8,48 % 7,93 %
* Hintaindeksi 30.6.2005 asti, 1.7.2005 alk. Helsinki Benchmark Cap –tuottoindeksi ja 1.3.2011 alkaen OMX Sustainability Finland Index.