Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut  

Suomi Indeksirahasto – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.10.2018 – 30.9.2019
Juoksevat kulut 0,46 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut 0,03 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,49 %
Salkun kiertonopeus 56,46 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,18 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 148 212 806 €
Lähipiirin omistus (30.9.2019) 0,07 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI *
30.9.2019 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 1,90 % 14,24 % 1,89 % 14,28 %
Vuoden alusta 14,25 % 13,62 % 14,53 % 13,66 %
1 v -2,99 % 14,93 % -2,64 % 14,96 %
3 v 29,07 % 13,08 % 30,75 % 13,11 %
5 v 67,54 % 16,41 % 71,24 % 16,44 %
10 v 170,57 % 18,86 % 181,41 % 18,91 %
Aloituspäivästä 413,39 % 23,01 % 352,09 % 23,24 %
Aloituspäivästä per vuosi 7,90 % 7,27 %
* Hintaindeksi 30.6.2005 asti, 1.7.2005 alk. Helsinki Benchmark Cap –tuottoindeksi ja 1.3.2011 alkaen OMX GES Sustainability Finland Index.