Indeksirahastot - OMXH25 - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.4.2023 – 31.3.2024
Juoksevat kulut 0,15 %
Tuottosidonnainen palkkio -   
Kaupankäyntikulut 0,04 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,19 %
Salkun kiertonopeus 22,48 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 0,08 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistus (31.3.2024) 0,00 %
Rahaston koko 460 299 262,00 €

PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.3.2024 Osuuden arvonkehitys Voitonjakokorjattu tuotto 2 Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -0,71 % -0,71 % 11,43 % -0,65 % 11,47 %
Vuoden alusta -0,71 % -0,71 % 11,43 % -0,65 % 11,47 %
1 vuosi -4,16 % -4,16 % 13,00 % -3,97 % 13,01 %
3 v 0,13 % 0,13 % 17,18 % 0,73 % 17,18 %
5 v 30,73 % 30,73 % 19,33 % 32,09 % 19,35 %
10 v 117,06 % 126,43 % 18,14 % 124,02 % 18,13 %
Perustamispäivästä 301,02 % 570,46 % 20,93 % 306,59 % 21,14 %
Perustamispäivästä p.a. 6,47 % 8,97 % 6,54 %
1) Indeksipoikkeamassa ei ole huomioitu indeksin tarkistuspäiviä, jolloin indeksiä ei lasketa close-hinnoilla. Tarkistuspäiviä ei ole kaikilla jaksoilla.
2) Voitonjakokorjattu tuotto on laskettu 27.2.2015 asti ottaen huomioon rahastosta jaetut tuotonmaksut, joten se kuvaa paremmin sijoittajan saamaa tuottoa. Tästä eteenpäin rahaston osuudet ovat kasvuosuuksia eikä voitonjakokorjausta tarvita. Myös vertailuindeksi on hintaindeksi 27.2.2015 asti.