Indeksirahastot - OMXH25 - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.7.2022 – 30.6.2023
Juoksevat kulut 0,15 %
Tuottosidonnainen palkkio -   
Kaupankäyntikulut 0,05 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,20 %
Salkun kiertonopeus 32,06 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1 0,05 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistus (30.6.2023) 0,00 %
Rahaston koko 380 651 520,00 €

PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.6.2023 Osuuden arvonkehitys Voitonjakokorjattu tuotto 2 Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -6,36 % -6,36 % 12,56 % -6,32 % 12,57 %
Vuoden alusta -5,41 % -5,41 % 14,42 % -5,31 % 14,45 %
1 vuosi 1,91 % 1,91 % 16,20 % 2,11 % 16,20 %
3 v 24,82 % 24,82 % 17,80 % 25,62 % 17,77 %
5 v 26,03 % 26,03 % 19,61 % 27,32 % 19,61 %
10 v 176,58 % 188,51 % 18,25 % 179,82 % 18,47 %
Perustamispäivästä 291,83 % 555,09 % 21,15 % 296,65 % 21,37 %
Perustamispäivästä p.a. 6,59 % 9,18 % 6,65 %
1) Indeksipoikkeamassa ei ole huomioitu indeksin tarkistuspäiviä, jolloin indeksiä ei lasketa close-hinnoilla. Tarkistuspäiviä ei ole kaikilla jaksoilla.
2) Voitonjakokorjattu tuotto on laskettu 27.2.2015 asti ottaen huomioon rahastosta jaetut tuotonmaksut, joten se kuvaa paremmin sijoittajan saamaa tuottoa. Tästä eteenpäin rahaston osuudet ovat kasvuosuuksia eikä voitonjakokorjausta tarvita. Myös vertailuindeksi on hintaindeksi 27.2.2015 asti.