Kysymyksiä ja vastauksia  keyboard_arrow_down

Rahastosijoituksia lahjaksi tai lapselle?

Kysymyksiä ja vastauksia   |     7.2.2023   

Miten rahasto-osuuksia annetaan lahjaksi? Voinko säästää rahastoihin kummilapselleni? Miten sijoitan lapsen omia varoja rahastoihin?

Rahasto-osuuksia lahjaksi?

Rahasto-osuus on fiksu lahja: sen arvo saajalleen todennäköisesti kasvaa ajan kuluessa.

Rahastolahjoituksen Seligson & Co -rahastoihin voi tehdä henkilölle, joka on avannut asiakkuuden meillä. Aikuinen voi avata asiakkuuden itselleen täältä. Alaikäisen asiakkuuden avaavat hänen huoltajansa tästä.

Lahjoittaa voi kahdella eri tavalla:

1) Lahjamerkintä maksetaan rahalla

  • Maksetaan lahjoitettava summa (min. 10 €) valitun rahaston pankkitilille
  • Maksun viitekenttään täytetään lahjan saajan merkintäviite. Merkintäviitteen voi tarkistaa lahjansaajan Oma salkku -palvelusta kohdasta Asiakastiedot ja Merkintäviitteet.

2) Lahjoitetaan olemassa olevia omia rahasto-osuuksia

  • Asiakaspalvelullemme toimitetaan lahjakirja, jossa yksilöidään tarkasti mitkä rahasto-osuudet lahjoitetaan ja kenelle. Koska lahjakirja sisältää henkilötietoja kannattaa se toimittaa Oma salkku -palvelun viestitoiminnon kautta.
  • Lahjakirjan tulee olla päivätty ja sekä lahjanantajan että lahjansaajan (alaikäisen saajan kohdalla hänen huoltajiensa) allekirjoittama.
  • Lahjakirja kannattaa toimittaa meille mahdollisimman pian lahjoituspäivän jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa lahjakirjan allekirjoituksesta.

Lahjoitusten veroseuraamukset

Lahjoitukset, joiden yhteismäärä samalta lahjanantajalta samalle lahjansaajalle on kolmen vuoden aikana alle 5 000 euroa, ovat verovapaita.

Lahjakirjassa on hyvä mainita onko lahja ennakkoperintöä vai ei. Lahjasta voi olla myös järkevää tehdä lahjaveroilmoitus vaikka se olisi verovapaa. Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet saa Verohallinnon verkkosivuilta. Lahjaverotukseen liittyvissä kysymyksissä kannattaakin aina kääntyä suoraan verottajan puoleen.

Kun myy lahjaksi saamiaan ”vanhoja” rahasto-osuuksia (kohta 2 yllä), kannattaa huomioida nk. yhden vuoden sääntö: Jos myy osuuksia ennen kuin lahjoituksesta on kulunut vuosi, katsotaan hankintamenoksi lahjoittajan hankintameno. Jos aikaa on kulunut vähintään vuosi, on hankintameno lahjoitushetken arvo (tai hankintameno-olettama). On järkevää olla tarkkana siitä, että lahjan saajalle ei liian pikaisen myynnin vuoksi koidu vahingossa myyntivoittoveroa lahjan antajan omistusaikana toteutuneesta arvonnoususta.

Sijoitusten hoitaminen

Lapsen sijoituksia hoitavat lain mukaan huoltajat yhdessä. Lapsen nimissä olevat rahasto-osuudet ovat lapsen omaisuutta ja huoltajien tulee lain mukaan pitää huolta lapsen oikeuksista ja edistää hänen parastaan.

Halutessaan huoltajat voivat valtuuttaa toisensa hoitamaan lapsen sijoituksia yksin – tai jonkun muunkin, esim. isovanhemman tai kummin. Valtuutus ei kuitenkaan poista huoltajien oikeutta ja velvollisuutta hoitaa lapsen asioita.

Alaikäisen omaisuus on säilytettävä hänen nimissään eikä varoja saa sekoittaa toisten varoihin. Lapsen pankkitililtä voi siis maksaa merkintöjä vain hänelle itselleen, ei esim. huoltajille tai sisaruksille. Lapsen sijoituksista tulee ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastoon, mikäli lapsen bruttovarallisuus ylittää 20 000 euron rajan.

Aikuinen hoitaa sijoituksiaan itse tai antaa toiselle valtuutuksen niiden hoitamiseen. Kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi, määrää hän itse omaisuudestaan. Halutessaan hän voi valtuuttaa esim. vanhempansa hoitamaan sijoituksia jatkossakin. Valtuutuksen sijoitusten hoitamiseen voi antaa Oma salkku -palvelussa, kohdassa Asiakastiedot ja Valtuutukset.

Seligson & Co asiakaspalvelu