Kysymyksiä ja vastauksia  keyboard_arrow_down

Rahastosijoituksia lahjaksi tai lapselle?

Kysymyksiä ja vastauksia   |     15.5.2019   

Miten rahasto-osuuksia annetaan lahjaksi? Voinko säästää rahastoihin kummilapselleni? Miten sijoitan lapsen omia varoja rahastoihin?

Rahasto-osuuksia lahjaksi?

Rahasto-osuus on fiksu lahja: sen arvo saajalleen todennäköisesti kasvaa ajan kuluessa.

Rahastolahjoituksen Seligson & Co -rahastoihin voi tehdä henkilölle, joka on avannut asiakkuuden meillä. Aikuinen voi avata asiakkuuden itselleen täältä. Lapsen asiakkuuden avaavat hänen huoltajansa, tästä.

Lahjoittaa voi kahdella eri tavalla:

1) Lahjamerkintä maksetaan rahalla

  • Maksetaan lahjoitettava summa (min. 10 €) valitun rahaston pankkitilille
  • Maksun viitekenttään täytetään lahjan saajan merkintäviite. Merkintäviitteen saa asiakkuuden avaamisen yhteydessä ja sen voi tarkistaa lahjan saajalta itseltään tai hänen huoltajiltaan.

2) Lahjoitetaan olemassa olevia omia rahasto-osuuksia

  • Asiakaspalvelullemme toimitetaan lahjakirja, jossa yksilöilään tarkasti mitkä rahasto-osuudet lahjoitetaan ja kenelle.
  • Lahjakirjan tulee olla päivätty ja sekä lahjanantajan että lahjansaajan (alaikäisen saajan kohdalla hänen huoltajiensa) allekirjoittama.
  • Lahjakirja kannattaa toimittaa meille mahdollisimman pian lahjoituspäivän jälkeen.

Lahjoitusten veroseuraamukset

Lahjoitukset, joiden yhteismäärä samalta lahjanantajalta samalle lahjansaajalle on kolmen vuoden aikana alle 5 000 euroa, ovat verovapaita.

Lahjakirjassa on hyvä mainita onko lahja ennakkoperintöä vai ei. Lahjasta voi olla myös järkevää tehdä lahjaveroilmoitus vaikka se olisi verovapaa. Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet Verohallinnon verkkosivuilta. Lahjaverotukseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä suoraan verottajan puoleen.

Kun myy lahjaksi saamiaan ”vanhoja” rahasto-osuuksia (kohta 2 yllä), kannattaa huomioida nk. yhden vuoden sääntö: Jos myy osuuksia ennen kuin lahjoituksesta on kulunut vuosi, katsotaan hankintamenoksi lahjoittajan hankintameno (tai 20 prosentin hankintameno-olettama). Jos aikaa on kulunut vähintään vuosi, on hankintameno lahjoitushetken arvo. On järkevää olla tarkkana siitä, että lahjan saajalle ei liian pikaisen myynnin vuoksi koidu vahingossa myyntivoittoveroa lahjan antajan omistusaikana toteutuneesta arvonnoususta.

Sijoitusten hoitaminen

Lapsen sijoituksia hoitavat lain mukaan huoltajat yhdessä. Lapsen nimissä olevat rahasto-osuudet ovat lapsen omaisuutta ja huoltajien tulee lain mukaan pitää huolta lapsen oikeuksista ja edistää hänen parastaan.

Halutessaan huoltajat voivat valtuuttaa toisensa hoitamaan lapsen sijoituksia yksin – tai jonkun muunkin, esim. isovanhemman tai kummin. Valtuutus ei kuitenkaan poista huoltajien oikeutta ja velvollisuutta hoitaa lapsen asioita.

Alaikäisen omaisuus on säilytettävä hänen nimissään eikä varoja saa sekoittaa toisten varoihin. Lapsen pankkitililtä voi siis maksaa merkintöjä vain hänelle itselleen, ei esim. vanhemmille tai sisaruksille. Lapsen sijoituksista tulee ilmoittaa maistraattiin, mikäli lapsen bruttovarallisuus ylittää 20 000 euron rajan.

Aikuinen hoitaa sijoituksiaan itse tai antaa toiselle valtuutuksen niiden hoitamiseen. Kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi, määrää hän itse omaisuudestaan. Halutessaan hän voi valtuuttaa esim. vanhempansa hoitamaan sijoituksia jatkossakin. Valtuutuksen sijoitusten hoitamiseen voi antaa Oma salkku -palvelussa, kohdassa ”Asiakastiedot” => ”Valtuutukset”.

(Mikäli lahjanantaja haluaa, että lahjansaaja saa rahasto-osuudet hallintaansa vasta myöhemmin kuin 18-vuotispäivänään, on kätevintä sijoittaa ensin itselleen ja tehdä osuuksien lahjoitus vasta myöhemmin eli yllä kohdan 2 mukaisesti.)

Lisätietoja lahjoituksista ja alaikäisten asiakkuuksista asiakaspalvelultamme:
, 09 – 6817 8200.

Annika Åkerfelt
Asiakaspalveluvastaava