Kysymyksiä ja vastauksia  keyboard_arrow_down

Rahastosijoituksia lapselle?

Kysymyksiä ja vastauksia   |     30.4.2010   

Miten avataan asiakkuus alaikäiselle? Voinko säästää rahastoihin kummilapselleni/lapsenlapselleni? Voinko itse päättää, milloin lapsi saa rahastosäästöt hallintaansa? Mitä asioita tulisi ottaa huomioon?

Alaikäiselle lapselle voidaan avata asiakkuus kuten aikuisellekin. Lapsen huoltajat täyttävät ja allekirjoittavat asiakkuusdokumentit lapsen puolesta.

Huoltajat myös lain mukaan hoitavat yhdessä lapsensa sijoituksia. Halutessaan huoltajat voivat valtuuttaa toisensa hoitamaan lapsen sijoituksia yksin – tai jonkun muunkin, esim. lapsen isovanhemman. Valtuutus ei kuitenkaan poista huoltajien oikeutta ja velvollisuutta hoitaa lapsen asioita.

Rahasto-osuuksia lahjaksi

Rahastolahjoitus lapselle tehdään yleensä merkitsemällä hänen salkkuunsa rahasto-osuuksia eli käytännössä maksamalla haluttu summa rahaston tilille lapsen merkintäviitteellä. Merkintäviitettä voi kysyä lapsen huoltajilta. Lapsella tulee olla voimassa oleva asiakkuus, kun rahastolahjoitus tehdään.

On myös mahdollista lahjoittaa omia rahasto-osuuksiaan. Tällöin asiakaspalvelullemme toimitetaan päivätty lahjakirja, jossa määritellään tarkasti mitkä rahasto-osuudet lahjoitetaan, ja joka on sekä lahjanantajan että lahjansaajan (alaikäisen saajan kohdalla hänen huoltajiensa) allekirjoittama. Lahjakirja kannattaa toimittaa meille mahdollisimman pian lahjoituspäivän jälkeen.

Sijoitusten hoitaminen

Lapsen nimiin merkityt rahasto-osuudet ovat lapsen omaisuutta, ja huoltajien tulee lain mukaan pitää huolta lapsen oikeuksista ja edistää hänen parastaan. Alaikäisen omaisuus on säilytettävä hänen nimissään eikä hänen varojaan saa sekoittaa toisten varoihin. Kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi, hän määrää itse omaisuudestaan. Mikäli lahjan antaja haluaa, että lapsi saa omistukset hallintaansa vasta myöhemmin, on hänen kätevintä sijoittaa itse omiin nimiinsä ja tehdä lahjoitus vasta itse hyväksi katsomana ajankohtana.

Kannattaa myös huomioida, että lapsen sijoituksista tulee ottaa yhteyttä maistraattiin mikäli lapsi saa lahjoituksena tai muuta kautta huomattavan summan (useampia tuhansia euroja), tai kun lapsen varallisuus ylittää 20 000 euron rajan.

Lahjoitusten veroseuraamukset

Lahjoitukset ovat verovapaita, jos niiden yhteismäärä samalta lahjanantajalta samalle lahjansaajalle on kolmen vuoden aikana alle 5 000 euroa. Lahjoituksesta on hyvä laatia verottajalle toimitettava lahjakirja, josta ilmenee että kyseessä on nimenomaan lahjoitus eikä ennakkoperintö. Lahjasta on aina myös järkevää tehdä lahjaveroilmoitus. Verohallinnon verkkosivuilta saa lisätietoja sekä tarvittavat lomakkeet. Lahjaverotukseen liittyvissä kysymyksissä kannattaakin kääntyä suoraan verottajan puoleen.

Lisätietoja: Alaikäinen henkilöasiakas sekä asiakaspalvelustamme (, 09 – 6817 8200).

Annika Åkerfelt
Asiakaspalveluvastaava