Kysymyksiä ja vastauksia  keyboard_arrow_down

Selkeyttä termeihin

Kysymyksiä ja vastauksia   |     28.12.2006   

Eri yhteyksissä esiintyy eri termejä: indeksiosuus, indeksiosuusrahasto ja indeksirahasto. Kysynkin teiltä, tarkoittavatko samaa?

1. Indeksirahasto

Indeksirahasto on rahasto, joka seuraa jotain tiettyä indeksiä. Salkunhoitaja ei siis ota aktiivista näkemystä eli ei lähde arvailemaan markkinoiden kehitystä, vaan keskittyy (ainakin Seligson & Co:n indeksirahastoissa) lähinnä minimoimaan rahaston kustannuksia.

On myös passiivisia rahastoja, jotka eivät ole indeksirahastoja, vaan sijoittavat jonkin muun periaatteen mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi Seligson & Co:n Global Top 25 Brands ja Pharmaceuticals. Passiiviset rahastot muistuttavat usein suuresti indeksirahastoja.

Indeksirahasto ei poikkea tavallisesta sijoitusrahastosta esim. verotuksen, säilytyksen yms. suhteen. Myös osuuksien osto ja myynti tapahtuu tavalliseen tapaan, esim. suoraan rahastoyhtiön kautta: osuuksia merkitään tallettamalla haluttu merkintäsumma rahaston merkintätilille.

Rahasto-osuudet säilytetään maksutta rahastoyhtiössä. Osuuksia myydessä realisoituu voittoa tai tappiota, joka on pääomaverotuksen alaista tuloa Suomessa verovelvollisille.

2. Pörssinoteerattu rahasto

Pörssinoteerattu rahasto (eli ETF, Exchange Traded Fund) on rahasto, jonka osuudet ovat noteerattuja arvopapereita. Niillä siis käydään kauppaa kuten osakkeilla. Pörssinoteeratut rahastot ovat enimmäkseen indeksirahastoja tai passiivisia rahastoja, mutta myös aktiivisia ETF:iä on olemassa.

Pörssinoteeratun rahaston osuuksien osto ja myynti tapahtuvat arvopaperivälittäjän kautta, aivan kuten muukin pörssikauppa. Rahasto-osuuksia ei siis merkitä rahastoyhtiön kautta.

Osuuksia varten tarvitaan myös oma arvo-osuustili. Osto- ja myyntikulut muodostuvat välittäjän perimästä osto- ja myyntipalkkiosta sekä osto- ja myyntihinnan välisestä erotuksesta. Verokohtelu suomalaisilla pörssinoteeratuilla rahastoilla on samanlainen kuin muissakin rahastoissa. Kannattaa kuitenkin huomata, että pörssinoteeratuissa rahastoissa ei yleensä ole ns. kasvuosuuksia, jotka ovat useimmiten verovelvolliselle sijoittajalle järkevin rahasto-osuuslaji.

3. Indeksiosuusrahasto

Indeksiosuusrahasto on nimi, jonka annettiin pörssinoteeratulle rahastolle, joka nykyään kulkee nimellä Seligson & Co OMXH25 Indeksiosuusrahasto. Se oli Suomen ensimmäinen ETF ja piti keksiä termi, jolla sitä kutsutaan.Yhtä indeksiosuusrahaston osuutta kutsutaan nimellä indeksiosuus.

Samuli Seppävuori, salkunhoitaja