Kysymyksiä ja vastauksia  keyboard_arrow_down

Kulut mukana rahastojen arvoissa?

Kysymyksiä ja vastauksia   |     18.7.2016   

Onko rahastojen tuotoista kertovissa luvuissa, siis esim. neljännesvuosikatsausten taulukoissa tai rahastoarvotaulukossa, otettu huomioon rahastojen kustannukset?

Lyhyt vastaus: on.

Rahastosijoittamisen kustannukset voidaan jakaa kahteen ryhmään: rahastojen kustannukset ja sijoittajan kustannukset.

Rahastojen kustannukset peritään nimen mukaisesti suoraan rahastolta. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi hallinnointi- ja säilytyspalkkiot, rahastojen käymän arvopaperikaupan välityspalkkiot, pankkikustannukset, jne.

Nämä kustannukset on jo veloitettu (joko konkreettisesti tai laskennallisesti) rahastojen julkaistuista arvoista.

Sijoittajan kustannukset peritään taas erikseen kultakin sijoittajalta. Niitä ovat mm. merkinnän ja lunastuksen yhteydessä perittävät palkkiot sekä välitysrahastojemme välityspalkkiot.

Pörssinoteeratuissa rahastoissa (eli ETF:issä, siis esim. OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu rahasto) sijoittajan kustannuksia ovat myös arvopaperivälittäjän palkkiot ja spreadit, jotka liittyvät osuuksien ostamiseen ja myymiseen.

Sijoittajan kulut eivät ole mukana rahastojen julkaistuissa arvoissa.


Yllä mainittujen kulutyyppien välillä on eroa myös verotuksessa.

Rahastoilta perittäviä kuluja ei voi vähentää Suomen verotuksessa.

Sen sijaan sijoittajan kulut voidaan ottaa huomioon joko hankintamenon yhteydessä tai myyntikuluina. Tästä tarkemmin verottajan ohjeessa. Esim. välitysrahastojen säilytyspalkkion voi ohjeen mukaisesti vähentää pääomatuloista 50 euroa ylittävältä osalta.

Verotuksen osalta kannattaa muistaa myös se, että nykyisen vero-ohjeistuksen mukaan tavallisten sijoitusrahastojemme osuuksien luovutusjärjestyksen voi halutessaan itse valita. Tällä voi joskus olla merkittäviäkin verovaikutuksia. Tästäkin asiasta tarkemmin verottajan ohjeessa ja käytännön toteutuksen osalta katsauksessamme 1/2016 (s. 30).

Ari Kaaro