Kysymyksiä ja vastauksia  keyboard_arrow_down

Mikä on osuustodistus?

Kysymyksiä ja vastauksia   |     19.10.2022   

Mikä on osuustodistus ja mihin sitä tarvitaan?


Osuustodistus on Sijoitusrahastolain (9. luku § 5-7) määrittelemä paperinen arvopaperi. (Ainakin toistaiseksi: sähköisestä osuustodistuksestakin on ollut valmisteluja, mutta ei vielä tulosta.)

Normaalisti suomalaiset rahasto-osuudet ovat rekisteröintejä rahastoyhtiön ylläpitämässä rahasto-osuusrekisterissä, eikä niitä ole olemassa konkreettisessa muodossa paperilla. Tämä vastaa samanlaista käytäntöä kuin osakkeiden rekisteröiminen arvo-osuusjärjestelmään paperisten osakkeiden sijaan.

Halutessaan rahaston osuudenomistaja voi kuitenkin pyytää rahastoyhtiöltä osuustodistusta omistamistaan osuuksista, jolloin rahasto-osuusrekisteriin merkitään yllä mainitun lain mukaisesti, että osuuksia ei voi lunastaa ennen osuustodistuksen palauttamista. Osuudenomistajalle toimitettu osuustodistus on siis virallinen arvopaperi.

Osuustodistuksia käytetään mm. rahasto-osuuksien panttaukseen, mikäli osuudet toimivat lainan vakuutena. Laadimme ja lähetämme/luovutamme osuustodistuksen osuuksien omistajalle tämän kirjallisesta pyynnöstä. Kun osuustodistus palautetaan meille mitätöimme sen ja vapautamme osuudet rahasto-osuusrekisterissä, jolloin niitä voi taas halutessaan lunastaa.

Mikäli luovutettu osuustodistus hukataan, se täytyy mitätöidä käräjäoikeudessa, mistä aiheutuu kuluja ja ajanhukkaa, ennen kuin osuudet voidaan vapauttaa. Ilman selvää käyttötarkoitusta ei osuustodistusta siis kannata hankkia.

On hyvä myös huomata, että osuustodistuksen haltijalla ei ole oikeutta lunastaa osuuksia ilman niiden omistajan suostumusta. Osuustodistus ei siis siirrä omistusoikeutta.

Seligson & Co asiakaspalvelu