Räntefonder - Penningmarknadsfond - nyckeltal  

Penningmarknadsfond – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.4.2021 – 31.3.2022
Årliga avgifter 0,19 %
Avkastningsbunden provision 0,00 %
Totalkostnadsandel (TKA) 0,19 %
Portföljens omsättningshastighet 48,39 %
Portföljens ränterisk (duration) 0,33
Tracking error 0,04 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Närkretsens ägarandel (31.3.2022) 0,75 %
Storlek 167 018 883,00 €


AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX
31.3.2022 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatilitet
3 mån. -0,13 % 0,06 % -0,18 % 0,05 %
Från årets början -0,13 % 0,06 % -0,18 % 0,05 %
1 år -0,36 % 0,04 % -0,58 % 0,03 %
3 år -0,88 % 0,04 % -1,36 % 0,04 %
5 år -1,26 % 0,04 % -2,01 % 0,03 %
10 år 0,37 % 0,04 % -1,35 % 0,03 %
Från startdatum 47,82 % 0,14 % 48,38 % 0,16 %
Från startdatum per annum 1,64 % 1,66 %