Andra aktiefonder - Global Pharma - nyckeltal  

Global Top 25 Pharmaceuticals – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.7.2023 – 30.6.2024
Årliga avgifter 0,61 %
Avkastningsbunden provision -   
Transaktionskostnader 0,02 %
Totalkostnadsandel (TKA) 0,62 %
Portföljens omsättningshastighet 11,68 %
Tracking error 4,47 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Närkretsens ägarandel (30.6.2024) 0,10 %
Storlek 276 849 486,00 €

Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX
30.6.2024 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatilitet
3 mån. 3,06 % 11,34 % 3,91 % 9,78 %
Från årets början 9,47 % 10,56 % 15,23 % 9,73 %
1 år 8,01 % 11,04 % 18,61 % 11,27 %
3 år 30,37 % 12,28 % 37,06 % 12,63 %
5 år 68,51 % 14,26 % 77,87 % 15,22 %
10 år 135,50 % 14,71 % 166,75 % 15,33 %
Från startdatum 367,83 % 15,21 % 364,02 % 16,61 %
Från startdatum per annum 6,51 % 6,47 %