Indexfonder - Europa - nyckeltal  

Europa indexfond – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.4.2023 – 31.3.2024
Årliga avgifter 0,46 %
Avkastningsbunden provision -   
Transaktionskostnader 0,07 %
Totalkostnadsandel (TKA) 0,53 %
Portföljens omsättningshastighet 17,79 %
Tracking error 0,13 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Närkretsens ägarandel (31.3.2024) 0,13 %
Storlek 279 503 837,00 €

Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX
31.3.2024 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatilitet
3 mån. 8,62 % 6,99 % 8,72 % 7,01 %
Från årets början 8,62 % 6,99 % 8,72 % 7,01 %
1 år 17,39 % 9,81 % 17,57 % 9,85 %
3 år 30,18 % 13,29 % 31,01 % 13,34 %
5 år 51,23 % 16,52 % 52,92 % 16,52 %
10 år 101,53 % 16,04 % 105,35 % 16,06 %
Från startdatum 175,76 % 19,94 % 220,94 % 20,13 %
Från startdatum per annum 4,01 % 4,62 %