Indexfonder - Europa - nyckeltal  

Europa indexfond – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.1.2023 – 29.12.2023
Årliga avgifter 0,46 %
Avkastningsbunden provision -   
Transaktionskostnader 0,06 %
Totalkostnadsandel (TKA) 0,52 %
Portföljens omsättningshastighet 20,81 %
Tracking error 0,13 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Närkretsens ägarandel (29.12.2023) 0,14 %
Storlek 246 226 439,00 €

Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX
29.12.2023 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatilitet
3 mån. 5,98 % 10,32 % 6,09 % 10,38 %
Från årets början 15,81 % 11,20 % 15,97 % 11,25 %
1 år 15,81 % 11,20 % 15,97 % 11,25 %
3 år 28,87 % 13,46 % 29,65 % 13,47 %
5 år 57,52 % 16,56 % 59,20 % 16,56 %
10 år 91,31 % 16,12 % 95,00 % 16,15 %
Från startdatum 153,88 % 20,03 % 195,18 % 20,22 %
Från startdatum per annum 3,71 % 4,33 %