Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 16.04.2021
Förmögenhet 204 047 039,17 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 129 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 129 dagar

Av fondens medel kan 76 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 16.04.2021
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 48 024 712,98   23,54
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.02.2022 6 006 316,26 04.02.2022 294 2,94
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.05.2021 6 002 319,06 17.05.2021 31 2,94
Bankcertifikat Aktia 31.05.2021 6 000 000,00 31.05.2021 45 2,94
Bankcertifikat Aktia 13.08.2021 5 999 578,38 13.08.2021 119 2,94
Bankcertifikat Aktia 14.01.2022 5 998 782,66 14.01.2022 273 2,94
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.11.2021 5 012 923,75 22.11.2021 220 2,46
Bankcertifikat Ålandsbanken 21.06.2021 5 004 317,55 21.06.2021 66 2,45
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 30.07.2021 4 998 562,70 30.07.2021 105 2,45
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 07.12.2021 3 001 912,62 07.12.2021 235 1,47
Tidsbundna depositioner 111 054 545,84   54,43
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 19.10.2021 6 002 690,64 19.10.2021 186 2,94
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.05.2021 6 002 533,32 24.05.2021 38 2,94
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 13.08.2021 6 002 524,98 13.08.2021 119 2,94
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 22.09.21 6 000 000,00 22.09.2021 159 2,94
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 22.12.2021 5 999 687,10 22.12.2021 250 2,94
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2021 5 009 141,85 19.08.2021 125 2,45
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 06.07.2021 5 005 069,45 06.07.2021 81 2,45
Tidsbunden deposition Bonum pankki 05.11.2021 5 004 439,90 05.11.2021 203 2,45
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 04.06.2021 5 001 993,05 04.06.2021 49 2,45
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.09.2021 5 001 840,05 13.09.2021 150 2,45
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.08.2021 5 001 567,35 02.08.2021 108 2,45
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 01.10.2021 5 000 000,00 01.10.2021 168 2,45
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 04.01.2022 4 999 649,60 04.01.2022 263 2,45
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 22.02.2022 4 999 601,65 22.02.2022 312 2,45
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 08.03.2022 4 999 443,35 08.03.2022 326 2,45
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 28.01.2022 4 999 377,90 28.01.2022 287 2,45
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 16.11.2021 4 000 590,88 16.11.2021 214 1,96
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 07.07.2021 3 008 905,14 07.07.2021 82 1,47
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 09.08.2021 3 004 524,99 09.08.2021 115 1,47
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 07.05.2021 2 002 991,68 07.05.2021 21 0,98
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 25.06.2021 2 002 991,68 25.06.2021 70 0,98
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 06.09.2021 2 002 803,72 06.09.2021 143 0,98
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 02.11.2021 2 001 133,64 02.11.2021 200 0,98
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 29.10.2021 2 001 112,76 29.10.2021 196 0,98
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 26.11.2021 2 000 161,58 26.11.2021 224 0,98
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 10.01.2022 2 000 033,20 10.01.2022 269 0,98
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.02.2022 1 999 736,38 11.02.2022 301 0,98
Bankkonton 45 111 545,55   22,11
Bankkonto SHB 30 134 983,54 14,77
Bankkonto OP 14 887 120,71 7,30
Bankkonto NORDEA 86 819,72 0,01
Bankkonto S-PANKKI 2 498,92 0,00
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 122,66 0,00
Fordringar och skulder -143 765,20 -0,07
Fordringar och skulder totalt -143 765,20
TOTALT 204 047 039,17


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation