Kapitalförvaltning  keyboard_arrow_down

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning är ett förtroendeuppdrag. Därför är det viktigt att den placeringsstil som kapitalförvaltaren representerar är in linje med placerarens synsätt och mål. Seligson & Co:s placeringsfilosofi betonar långsiktighet och riskhantering.

Placerare har olika skäl att samarbeta med en kapitalförvaltare. Kapitalförvaltaren kan hjälpa med att komma i gång, sparra, se till att ett plan genomförs eller producera omfattande rapporter för en sammanslutning och dess intressenter.

Ändå ska man inte förvänta sig underverk. I årtionden har man i undersökningar gång på gång kommit fram till att det är nästan omöjligt att förutse marknaden – särskilt inte på ett tillförlitligt sätt och på ett sätt som skulle generera en betydande överavkastning jämfört med marknadens utveckling.

Hos Seligson & Co Kapitalförvaltning utgår vi från att målen med största sannolikhet uppnås genom att man långsiktigt följer sin placeringsplan, tar vara på riskhanteringen samt genom en noggrant genomtänkt allokering av tillgångarna och bred diversifiering av placeringsobjekten.

Placerandets kostnader spelar också roll. Vissa kostnader är synliga för placerarna, medan andra uppstår indirekt av verksamheten, till exempel genom aktiv handel, och endast syns i form av förlorad avkastning. Vi strävar alltid efter kostnadseffektivt genomförande, såväl i valet av placeringsobjekt, fattandet av allokeringsbeslut som i vår dagliga verksamhet inom kapitalförvaltning.

Tjänsterna hos Seligson & Co Kapitalförvaltning tillhandahålls av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.

Ta gärna kontakt!

Maria Östergård Käld 050 – 599 8546 kapitalförvaltare
Sakari Jääskeläinen 050-471 8840 ansvarig för kapitalförvaltningen