Att teckna fondandelar  keyboard_arrow_down

Att teckna fondandelar

Att köpa fondandelar kallas att göra en fondteckning.

kundförhållandet har ingåtts, är det lätt att göra en fondteckning: den valfria teckningssumman betalas in på fondens bankkonto. Enklast går det här från den egna nätbanken. Ifall man vill placera regelbundet, t.ex. månatligen, kan man i de flesta nätbanker välja att upprepa betalningen automatiskt.

Minimisumman per teckning är 10 €.

I praktiken går det till så här:

  • Välj kontonumret för fonden du vill teckna från kontonummersidan. Kopiera in kontonumret i din nätbank och fyll i fondens namn som mottagare, t.ex. ”Seligson & Co Europa”.
  • Fyll i din kundspecifika teckningsreferens i betalningens referensfält. Teckningsreferensen finns i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter” samt i övre högra hörnet av kunduppgiftsblanketten.
  • Lämna betalningens meddelandefält tomt. På så sätt kommer referensen säkert fram till oss.

Vår kundtjänst hjälper gärna vid frågor gällande teckningar.