Phoebus  keyboard_arrow_down

Vko 24/19: Vaisala/jakautumiset

Phoebus   |     12.6.2019   
  1. Kysyisin Vaisalasta: Firmalla on 2 liiketoimintoa, perinteinen sääpuoli, ja sitten paremmin kasvava teollisuuden mittaukset. Kumpi nykyisellään on mielestäsi arvokkaampi osa omistajalle? Onko näillä liiketoiminnoilla paljon synergioita? Olisiko nämä liiketoiminnot helppoa jakaa omiksi yhtiöikseen? Olisiko jaosta mitään olennaista iloa jatkon kannalta? Onko teollisuuspuoli mitenkä herkkä suhdanteille? Onko teollisuuspuolen tarjooma kilpailukykyinen ja altis esim. kiinalaisten kilpailulle, onko kysyntä projektiluonteista vai enempi tasaista ja jatkuvaa?

Vaisalalla on tosiaan kaksi liiketoiminta-aluetta, joista Sää- ja Ympäristöliiketoiminta tuo kaksi kolmasosaa liikevaihdosta, mutta Teolliset Mittaukset –liiketoiminta tuo noin 55% liiketuloksesta, kuten yhtiön kattavasta vuoden 2018 vuosiraportista selviää.

Kannattavuusero syntyy nähdäkseni ennen kaikkea siitä, että Teolliset Mittaukset –liiketoiminta-alue on aika puhdasta tuoteliiketoimintaa, kun taas Sää- ja Ympäristöliiketoiminta-alue on lähes puoleksi projekti- ja palvelutoimintaa, joissa katteet ovat ymmärtääkseni melko pieniä.

Yhtiön suurin vahvuus on silti mielestäni sen ylivoimaisen vahva asema säämarkkinoilla, joilla sen kokonaismarkkinaosuus maailmassa on noin 20% ja päätuotteissa paljon suurempi. Projekti- ja palvelubisnekset tukevat pääliiketoiminnan markkina-asemaa, vaikka niiden katteet ovat pienempiä.

Teollisuusbisnes on kai aikoinaan syntynyt siitä, että säähavainnoissa käytettäviä kosteus- ym. antureita on ruvettu myymään myös muille asiakkaille. Sittemmin toki kumpikin liiketoiminta-alue on kehittynyt myös muihin tuotteisiin lähinnä yritysostoin. Tällä viikolla päivitetty strategia löytyy tästä, ja se esitetään pääomapäivässä 14.6.

Vastatakseni kysymykseesi en ainakaan itse osaa nähdä mitään etua siinä, että näinkin pieni yhtiö jaettaisiin kahtia, erityisesti kun liiketoiminta-alueilla on yhteisiä tuotteita ja kun yhtiö oletettavasti teollisuuspuolellakin hyötyy sääpuolen luomasta vahvasta tunnettuudesta.

– – –

Yleisellä tasolla jaan toki ajatuksesi siitä, että yhtiöiden pitäisi keskittyä vahvuuksiinsa.

Ruotsalainen Sandvik on yhtiöistämme ehkä paras esimerkki monialafirmasta, jonka eri bisnesten välillä ei ole juuri synergioita. Siksi pidän hyvin järkevänä Björn Rosengrenin päätöstä myydä lukuisia rönsyjä sekä irrottaa konsernin heikoin osa (Sandvik Materials Technology, eli erikoisteräkset) omaksi pörssiyhtiökseen ensi vuonna.

On kiinnostavaa nähdä miten Sandvik enää sen jälkeen perustelee, että kääntöterät ja kaivoskoneet sopivat samaan konserniin. Pelkkä kääntöteräliiketoiminta olisi Phoebukselle erinomaisen mielenkiintoinen sijoituskohde – omistimmehan aikoinaan Seco Toolsia eikä Sandvikia juuri siksi.

Aika näyttää miten käy.

– – –

Phoebuksen yhtiöistä moni on vuosien varrella jakautunut. Olemme saaneet ADP:n omistuksen kautta osakkeita Broadridgessä ja CDK Globalissa. Securitas jakoi meille osakkeita Niscayahissa ja Verisuressa. Merck & Co jakoi Medcon osakkeita. Ja alkuperäinen Lassila & Tikanoja jakautui uuteen L&T:hen ja Suomiseen.

Jakautumisilla tavoitellaan yleensä sitä, että yhtiö saisi vapaammin päättää itse tekemisistään kuin suuren konsernin osana ja saisi siten uutta kilpailuenergiaa. Juuri niin vaikuttaa usein käyvänkin.

Olen silti myynyt kaikki jakautumisissa saamamme osakkeet. Syy on, että saamiemme osakkeiden arvo oli mitätön osa Phoebuksen salkkua, enkä tuntenut yhtiöitä riittävästi uskaltaakseni panostaa niihin moninkertaisesti. Keskimäärin se on ollut huono päätös rahaston tuoton kannalta, mutta positioiden pienuuden takia merkitys ei ole suuri.

Tulen suurella todennäköisyydellä myymään myös Sandvik Materials Technologyn osakkeet jos/kun divisioona erillislistataan, koska pidän sitä Sandvikin huonoimpana osana.

 


Blogi jää kesätauolle 23. elokuuta asti. Hyvää kesää!


 

PhoebusBlogista

Hyvät Phoebuksen osuudenomistajat,

Vastaan näillä sivuilla sijoittajilta saamiini kysymyksiin (yleensä) perjantaisin. Yritän ryhmitellä kysymykset niin, että Phoebuksen kannalta mielestäni olennaisimpiin vastaan ensin. Näin keskustelun seuraaminen on toivottavasti helpompaa.

Muistakaa, että tyhmiä kysymyksiä ei ole. Hoidan teidän rahojanne, joten teillä on oikeus kysyä kaikesta, joka mieltänne askarruttaa. Toivon, että te myös käytätte tätä oikeuttanne. Arapaho-intiaanien sanoin: “If we wonder often, the gift of knowledge will come.”

Kysyä voitte sähköpostitse. En vastaa anonyymeihin kysymyksiin. Sen sijaan kysyjät säilyvät vastauksissani kaikki anonyymeinä. Siksi otan näihin viesteihin mukaan myös joitakin sellaisia kysymyksiä, joita kysyjä ei välttämättä ole tarkoittanut tähän blogiin.

Otan mielelläni vastaan kehitysehdotuksia.

Tässä blogissa esittämäni ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Ensinnäkin siksi, että oikea neuvo riippuu jokaisen sijoittajan taloudellisesta tilanteesta. Toiseksi, en tässä syvenny käsittelemiini aiheisiin läheskään sillä tarkkuudella kuin varsinaisessa neuvonnassa pitää tehdä.

Asiakaskohtaiseen neuvontaan Seligson & Co:lla on konsultoivan varainhoidon palvelu, joka on maksullinen ja edellyttää erillistä sopimusta. Lisätietoja ja yhteyshenkilöt tästä.

Ystävällisin terveisin,

Anders Oldenburg, CFA
salkunhoitaja