Phoebus  keyboard_arrow_down

Vko 19/23: Omistajat / salkunhoitajan omistus

Phoebus   |     11.5.2023   
  1. Kuinka paljon oman arviosi mukaan Phoebukseen sijoittavista on ammattisijoittajia, jotka sijoittavat päätyökseen? Mitä itse arvelet? Useimmille sijoittaminen on luullakseni vain harrastus.

Kerroin omistajien jakaumasta erilaisilla tunnusluvuilla viikon 51/2021 blogissa, eikä tilanne ole oleellisesti muuttunut sen jälkeen, joten siitä on hyvä aloittaa.

Silloin Phoebuksella oli 5.493 omistajaa ja tänään meitä on 6.018, joten omistajien määrä on jonkin verran kasvanut puolessatoista vuodessa. Jakauma ei ole oleellisesti muuttunut. Näillä luvuilla on varmaankin aika selvää, että en kaikkia voi tuntea. Tiedän toki, että omistajien joukossa on lisäkseni monia muitakin rahoitusalan ammattilaisia, mutta yksityishenkilöinä, eivät työnsä puolesta. Suurin osa rahaston omistajista on ihan tavallisia yksityishenkilöitä.

Instituutioita on Phoebuksessa poikkeuksellisen vähän moniin muihin rahastoihin nähden. Tavoitteeni ei ole koskaan ollut haalia Phoebukseen mahdollisimman paljon rahaa, vaan ainoastaan tarjota rahaston omistajille paras mahdollinen tuotto. Siksi Phoebuksella ei ole sijoitusrajoituksia, eikä se siten sovi monille instituutioille.

Kun katsomme Phoebuksen suurimpien omistajien jakaumaa, niin LähiTapiolan vahinkovakuutusyhtiön ja LähiTapiolan henkivakuutusyhtiön omien varojen sijoitukset (siis tasesijoitukset) edustavat yhteensä 17,0 % rahastosta. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakkaiden sijoitukset – asiakkaita on ainakin satoja ellei tuhansia – edustavat yhteensä 5,1 % rahastosta.

Muita asiakkaita, joiden omistus on yli puoli miljoonaa euroa, on yksitoista. Minä olen niistä suurin, osuuteni on 6,3 %. Seuraavaksi suurin on yksityishenkilö yhtiöineen, osuus 4,1 %. Seuraavaksi suurin on yksityishenkilö, jonka osuus on 3,1 %. Tunnen tietenkin molemmat heistä oikein hyvin.

Eräällä instituutiolla on 1,7 %, parilla yksityishenkilöiden säätiöillä ja/tai yhtiöillä on 1,6 % ja 0,9 % ja viidellä yksityishenkilöllä tai heidän yhtiöillään yhteensä 2,8 %.

Yhteensä siis näiden kolmentoista suurimpien omistajien osuus rahastosta on 42,6 % ja muiden 6.005 asiakkaiden osuus on yhteensä 57,4 %.

– – –

Tästä voi päätellä, että Phoebuksen likviditeettiriski on hyvin pieni, kunhan LähiTapiola -ryhmä tai minä emme ala sekoilla. En ole silti halunnut asettaa meitä tilanteeseen, jossa olisi pakko nopeasti irtautua jostain epälikvidistä sijoituksesta.

Nykyään rahastojen on EU:n (kenen muun?) sääntelyn mukaan teetettävä tilintarkastajilla jatkuvia likviditeetin ”stressitestejä”. En ole ymmärtänyt, mitä EU tai tilintarkastaja ymmärtäisivät, mitä minä en? Silloin olisin varmasti väärässä työssä?

Yhteenvetona, LähiTapiolalla ja minulla ja hyvillä ystävilläni on vajaa puolet rahastosta, muilla kuudellatuhannella asiakkaalla on toinen puoli. Se ei tarkoita, että käyttäisin vain puolet ajastani muiden asiakkaiden palvelemiseen. Omistatte rahastoa, jota minä hoidan, joten minä olen teille velvollinen kertomaan, miten sitä hoidan.

Ja sitä yritän nimenomaan tässä blogissa tehdä. Kysykää siis jatkossakin!

 

 

  1. Salkunhoitajan omistus

Olen monesti aiemmin kertonut, että olen Phoebuksen suurimpia omistajia ja tulen siksi kertomaan teille, jos omistukseni muuttuisi.

Vielä se ei ole muuttunut, mutta kohta se voi. Omistan Phoebuksesta 6,3%, josta 4,2% suoraan ja 2,1% erään vapaaehtoisen eläkevakuutuksen kautta. Muut eläkevakuutukseni olen jo nostanut paitsi sen, joka on linkitetty Phoebukseen. Sekin on nyt nostettavissa täytettyäni 58 vuotta.

Missä tahdissa sen nostan en ole päättänyt. Mutta kun sen teen, yhteiskunta saa 57% rahoista veroina, itse saan 43%. Minulta oli tyhmää kolmekymmentä vuotta sitten tehdä eläkevakuutus, mutta yhteiskunnan kannalta se oli hyvä. Olen tienannut valtiolle paljon veroja sijoittamalla rahat Phoebukseen sen sijaan, että olisin heti maksanut verot.

Voisin tietenkin sijoittaa nettorahat (43%) takaisin Phoebukseen, mutta en näe syytä miksi siihen sitoutuisin. Muu omistukseni Phoebuksesta (4,2% rahastosta) on riittävä, jotta tiedätte minulla olevan kiinnostusta rahastoon jatkossakin. Enkä aio nostaa eläkevakuutukseni 2,1% Phoebuksesta erityisen nopeasti.

Muutan siksi lupaustani siten, että kerron jatkossa, jos suora omistukseni muuttuisi, mutta en tule aina kertomaan jokaisesta eläkevakuutuksesta tekemästäni lunastuksesta. Tämä ei minusta ole omistajien aliarviointia, se on vain käytännöllistä.

Kertokaa vapaasti, jos olette eri mieltä.

 


Vastaan seuraavan kerran kysymyksiinne perjantaina 26. toukokuuta.


 

PhoebusBlogista

Hyvät Phoebuksen osuudenomistajat,

Vastaan näillä sivuilla sijoittajilta saamiini kysymyksiin (yleensä) perjantaisin. Yritän ryhmitellä kysymykset niin, että Phoebuksen kannalta mielestäni olennaisimpiin vastaan ensin. Näin keskustelun seuraaminen on toivottavasti helpompaa.

Muistakaa, että tyhmiä kysymyksiä ei ole. Hoidan teidän rahojanne, joten teillä on oikeus kysyä kaikesta, joka mieltänne askarruttaa. Toivon, että te myös käytätte tätä oikeuttanne. Arapaho-intiaanien sanoin: “If we wonder often, the gift of knowledge will come.”

Kysyä voitte sähköpostitse. En vastaa anonyymeihin kysymyksiin. Sen sijaan kysyjät säilyvät vastauksissani kaikki anonyymeinä. Siksi otan näihin viesteihin mukaan myös joitakin sellaisia kysymyksiä, joita kysyjä ei välttämättä ole tarkoittanut tähän blogiin.

Otan mielelläni vastaan kehitysehdotuksia.

Tässä blogissa esittämäni ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Ensinnäkin siksi, että oikea neuvo riippuu jokaisen sijoittajan taloudellisesta tilanteesta. Toiseksi, en tässä syvenny käsittelemiini aiheisiin läheskään sillä tarkkuudella kuin varsinaisessa neuvonnassa pitää tehdä.

Asiakaskohtaiseen neuvontaan Seligson & Co:lla on varainhoidon palveluita, jotka ovat maksullisia ja edellyttävät erillistä sopimusta. Lisätietoja ja yhteyshenkilöt tästä.

Ystävällisin terveisin,

Anders Oldenburg, CFA
salkunhoitaja