Phoebus  keyboard_arrow_down

Vko 51/21: Omistajat

Phoebus   |     21.12.2021   
  1. Voisitko avata asiakkaillesi muutamia tunnuslukuja, esim. asiakkaiden määrä ja keskisijoitus, asiakkaiden mediaanisijoitus, asiakassuhteiden pituus ka ja mediaani, tuottojen hajonta, sijoittajien profiili/ ikä, sijoitusyhtiöiden osuus ja paljon muuta kiinnostavaa?

Voin toki. Luvut ovat per 14.12.2021, siis viime viikon tiistailta.

– – –

Asiakkaiden määrä on 5.493 kpl ja kun rahaston varallisuus on 112me, niin keskimääräinen sijoitus on 20.300 euroa. Näitä voi halutessaan seurata kuukausittain Sijoitustutkimuksen Rahastoraportista.

Mediaanisijoitus on luonnollisesti paljon pienempi. Mediaani on siis se luku, jonka keskimmäinen asiakas – tässä tapauksessa 2.767:nneksi suurin ja pienin asiakas – edustaa. Se on 2.859 euroa.

– – –

Phoebuksen nykyisten asiakkaiden asiakassuhteen pituus on keskimäärin 6,7 vuotta (mediaani 6,1 vuotta). Suhteensa jo lopettaneiden asiakkaiden asiakassuhde kesti keskimäärin vain 3,6 vuotta (mediaani 2,5 vuotta).

Nämä luvut kuulostavat kovin alhaisilta, mutta kyseessä on osin tilastoharha. Omistajien määrä on jatkuvasti kasvanut (itse asiassa joka vuosi rahaston historian aikana) ja nykyisistä omistajista puolet on tullut mukaan vasta viimeisen kuuden vuoden aikana.

Kun mittaamme poistumisia näemme, että lunastukset (euroissa) ovat rahaston historian aikana keskimäärin olleet vain 9% pääomasta, joka indikoisi noin 11 vuoden keskimääräistä asiakkuusodotusta. Mutta sekin on liian lyhyt, lähinnä johtuen siitä, että LähiTapiola lunasti koko aiemman omistuksensa vuosina 2007 ja 2009.

Niistä asiakkaista, jotka omistivat Phoebusta vuoden 2001 lopussa 83% on edelleen jäljellä. Sekin on tilastoharha, koska alussa rahastoon sijoittivat minä, ystäväni ja kollegani. Paremman kuvan saamme siitä, että vuoden 2006 lopun omistajista 56% on jäljellä ja vuoden 2011 lopun omistajista 72% on jäljellä.

Asiakassuhteiden ”nollautumisvauhti” on siis kummassakin tapauksessa 34-36 vuotta, joten keskimääräisen asiakassuhteen odotus on 17-18 vuotta.

En siis koe epäonnistuneeni, kun olen pyrkinyt painottamaan sitä, että osakkeisiin sijoitettaessa kannattaa olla pitkäaikainen. Eri asia on, että poistuneiden asiakkaiden asiakkuussuhteen kesto on ollut kovin lyhyt, mutta sekin voi olla vain hyvä asia. Jos Phoebus ei itselle sovi, niin mitä nopeammin sen huomaa, sen parempi kai?

– – –

Tuottojen osalta Phoebuksen nykyisillä asiakkailla paras tuotto on 819% ja huonoin on -0,5% (aivan uudella asiakkaalla). Lopettaneiden asiakkaiden tuottoja en valitettavasti saanut järjestelmistä kaivettua, pahoittelen. Toiminnan alusta Phoebus on tuottanut 822%.

– – –

Phoebuksen asiakkaista 97,4% on yksityishenkilöitä, joiden keski-ikä on 51 vuotta. Tätä voi verrata siihen, että Suomi-indeksirahastomme asiakkaiden keski-ikä on 35 vuotta. Olettaisin, että suuri ero johtuu ennen kaikkea siitä, että nuoret ovat saaneet enemmän koulutusta indeksisijoittamisen eduista. Toinen syy voi olla, että alaikäisille lapsille tehdään mieluummin vuosikymmenten päähän ulottuvia sijoituksia indeksirahastoon, koska siinä ei ole salkunhoitajariskiä.

Yksityishenkilöiden osuus rahaston arvosta on 61,5%. Suomalaisten vakuutusyhtiöiden osuus on 21,9%, johon sisältyvät LähiTapiolan omat sijoitukset (18,1%) ja LähiTapiolan asiakkaiden sijoitukset vakuutusten kautta. Ulkomaisten osuus omistajista on 0,1% ja rahaston pääomasta 3,4%, joka pääosin on minun omistukseni ulkomaisen eläkevakuutusyhtiön kautta.

Voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä (kuten säätiöitä ja ammattiliittoja) on 0,2% asiakkaista ja 2,6% rahaston pääomasta.

Muita sijoittajia on siis 2,3% omistajista edustaen 10,6% rahaston arvosta. Niistä osa on sijoitusyhtiöitä, mutta niiden tarkkaa osuutta en pysty erottelemaan. Pahoittelen.

– – –

Kun katsomme rahaston keskittyneisyyttä, niin kolmen suurimman omistajan (LähiTapiolan vahinko- ja henkiyhtiö sekä minä) osuus Phoebuksen pääomasta on 24,7%. Sadan suurimman omistajan omistusosuus on 60,5%. Sadanneksi suurimman omistajan omistus on 118.660 euroa.

Rahasto on siis tässä mielessä nyt paljon paremmin hajautettu kuin alkuvuosina joka tarkoittaa, että voin operoida hieman aiempaa pienemmällä kassalla. Se tarkoittaa pidemmällä aikavälillä omistajille hieman parempaa tuottoa ja on siis hyvä asia.

– – –

Osiossa ”muuta kiinnostavaa” voisi ehkä vielä tähän aikaan vuodesta todeta, että Phoebuksella on Rovaniemellä 28 omistajaa. On siis aivan mahdollista tai jopa todennäköistä, että joukossa on jokunen joulutonttukin! Tai peräti joulupukki itse!

Toivotan kaikille lukijoille Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta!

 


Vastaan seuraavan kerran kysymyksiinne perjantaina 14. tammikuuta.


 

PhoebusBlogista

Hyvät Phoebuksen osuudenomistajat,

Vastaan näillä sivuilla sijoittajilta saamiini kysymyksiin (yleensä) perjantaisin. Yritän ryhmitellä kysymykset niin, että Phoebuksen kannalta mielestäni olennaisimpiin vastaan ensin. Näin keskustelun seuraaminen on toivottavasti helpompaa.

Muistakaa, että tyhmiä kysymyksiä ei ole. Hoidan teidän rahojanne, joten teillä on oikeus kysyä kaikesta, joka mieltänne askarruttaa. Toivon, että te myös käytätte tätä oikeuttanne. Arapaho-intiaanien sanoin: “If we wonder often, the gift of knowledge will come.”

Kysyä voitte sähköpostitse. En vastaa anonyymeihin kysymyksiin. Sen sijaan kysyjät säilyvät vastauksissani kaikki anonyymeinä. Siksi otan näihin viesteihin mukaan myös joitakin sellaisia kysymyksiä, joita kysyjä ei välttämättä ole tarkoittanut tähän blogiin.

Otan mielelläni vastaan kehitysehdotuksia.

Tässä blogissa esittämäni ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Ensinnäkin siksi, että oikea neuvo riippuu jokaisen sijoittajan taloudellisesta tilanteesta. Toiseksi, en tässä syvenny käsittelemiini aiheisiin läheskään sillä tarkkuudella kuin varsinaisessa neuvonnassa pitää tehdä.

Asiakaskohtaiseen neuvontaan Seligson & Co:lla on varainhoidon palveluita, jotka ovat maksullisia ja edellyttävät erillistä sopimusta. Lisätietoja ja yhteyshenkilöt tästä.

Ystävällisin terveisin,

Anders Oldenburg, CFA
salkunhoitaja