Phoebus  keyboard_arrow_down

Vko 08/23: Tarkemmat tunnusluvut

Phoebus   |     23.2.2023   
  1. Salkunhoitajalta: Phoebuksen tarkemmat tunnusluvut

Phoebuksen tarkempien tunnuslukujen taulukko on nyt päivitetty nettivuillemme ja löytyy tavanomaisten tunnuslukujen talukon alla olevan linkin kautta.

Kiinnitin itse huomioni lähinnä seuraavaan neljään asiaan:

Asiakkaiden pysyvys on säilynyt hyvänä. Viime vuoden suurista epävarmuuksista huolimatta (Ukrainan sota, inflaatio, pörssien lasku) lunastukset olivat vain 3,5% rahaston vuoden alun pääomasta. Se on toiseksi alin luku rahaston historiassa. Ja markkinoiden murheista huolimatta nettomerkinnät olivat 2,7me positiiviset.

Kaupankäynti laski euroissa alle puoleen ja kaupankäynnin kulut laskivat yli kaksi kolmasosaa. Viime vuonna tein kaikki kaupat indeksirahastojemme salkunhoitajien avulla Bloombergin/Goldman Sachsin kautta, kuten olen jo parina edeltävänä vuotena enimmäkseen tehnyt. En osaa taistella algoritmeja vastaan paremmin kuin itse käyttämämme algoritmit ja indeksirahastojemme salkunhoitajat ovat meillä niiden erikoisosaajia.

”Pankkikulut” laskivat viidenneksen, vaikka rahaston keskikoko kasvoi. Tilintarkastajien stressitestauksen kulut laskivat merkittävästi, joka selittää tästä suurimman osan. En ole vakuuttunut stressitestauksen hyödyistä, vaan pidän sitä aika turhana byrokratiana. Mutta onneksi sen kustannus on nykyään aika pieni.

Meitä rahaston omistajia on nyt 5 790 kpl. Se tarkoittaa, että noin joka kuudes Seligsonin asiakas omistaa Phoebusta (ja se on hyvä, koska Phoebus ei sovi kaikille). Luku on toki vain neljä viidesosaa HIFK:n kiekkojoukkueen kotipelien katsojakeskiarvosta, joten Nordiksen hallia emme vielä täyttäisi. Mutta luku on iso – kiitän luottamuksesta!

– – –

Lopuksi se, että vime vuonna luovuimme tuottosidonnaisesta palkkiosta ja korotimme siksi kiinteän hallinnointipalkkion 0,74%:ista 0,94%:iin tarkoitti, että kiinteä hallinnointipalkkio kasvoi 31,7% vaikka rahaston keskipääoma kasvoi vain 3,7%.

Kokonaisuutena hallinnointipalkkio kasvoi 216 623 euroa edellisvuodesta.

Oleellista on ymmärtää, mitä olisi tapahtunut ilman palkkiorakenteen muutosta. Vanhalla palkkiomallilla Phoebus olisi viime vuonna tienannut noin 69 000 euroa tuottosidonnaista palkkiota ja kerryttänyt noin 456 000 euroa maksettavaksi tulevina vuosina (olettaen, että tuotto ei ole indeksin tuottoa huonompi). Siis yhteensä noin 525 000 euroa.

Joten palkkiorakenteen muutosta voi ajatella joko niin, että omistajat maksoivat viime vuonna 148 000 euroa enemmän kuin olisivat maksaneet vanhoilla säännöillä tai niin, että omistajat säästivät 456 000 euroa, joka muuten olisi tullut maksettavaksi 2023-24 olettaen, että rahasto ei kehity indeksiä huonommin.

Kuten jo viikon 49/2021 blogissa kerroin, olisin itse mieluummin pitänyt vanhan palkkioiden rakenteen, koska se oli minusta reilu (siksi sen suunnittelin vuonna 2001 kun perustin rahaston). Mutta uuden sääntelyn takia se ei enää ollut järkevää.

En silti näe, että uudessa mallissa palkkiot poikkeaisivat kovin paljon vanhoista. Paitsi siinä tapauksessa, että minä möhlin. Silloinhan yhtiö tienaa kiinteällä palkkiolla enemmän kuin muuttuvalla palkkiolla aiemmin. Se ei toki ole tarkoitukseni.

Esimerkki osoittaa, että sääntely ei ehkä aina johda aivan siihen, mikä sen tarkoitus on mahdollisesti ollut – siis tässä tapauksessa sijoittajien suojaamiseen ylisuurilta kuluilta.  Ymmärrän sääntelyn tavoitteet ja sen osittaisen tarpeen – sellaisia tuottosidonnaisia palkkioita joita syntyi vain, koska markkinat sattuivat nousemaan, oli syytäkin saada kuriin. Mutta sääntelyn tavoite ja lopputulos eivät tällä kertaa minusta kohdanneet.

Joka tapauksessa uusi palkkiorakenne on siis toistaiseksi ollut omistajien edun mukainen enkä usko, että se jatkossakaan olisi vanhaa palkkiorakennetta huonompi. Siksi valitsimme juuri tuon suuruisen korotuksen kinteään palkkioon.

 


Vastaan seuraavan kerran kysymyksiinne perjantaina 10. maaliskuuta.


 

PhoebusBlogista

Hyvät Phoebuksen osuudenomistajat,

Vastaan näillä sivuilla sijoittajilta saamiini kysymyksiin (yleensä) perjantaisin. Yritän ryhmitellä kysymykset niin, että Phoebuksen kannalta mielestäni olennaisimpiin vastaan ensin. Näin keskustelun seuraaminen on toivottavasti helpompaa.

Muistakaa, että tyhmiä kysymyksiä ei ole. Hoidan teidän rahojanne, joten teillä on oikeus kysyä kaikesta, joka mieltänne askarruttaa. Toivon, että te myös käytätte tätä oikeuttanne. Arapaho-intiaanien sanoin: “If we wonder often, the gift of knowledge will come.”

Kysyä voitte sähköpostitse. En vastaa anonyymeihin kysymyksiin. Sen sijaan kysyjät säilyvät vastauksissani kaikki anonyymeinä. Siksi otan näihin viesteihin mukaan myös joitakin sellaisia kysymyksiä, joita kysyjä ei välttämättä ole tarkoittanut tähän blogiin.

Otan mielelläni vastaan kehitysehdotuksia.

Tässä blogissa esittämäni ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Ensinnäkin siksi, että oikea neuvo riippuu jokaisen sijoittajan taloudellisesta tilanteesta. Toiseksi, en tässä syvenny käsittelemiini aiheisiin läheskään sillä tarkkuudella kuin varsinaisessa neuvonnassa pitää tehdä.

Asiakaskohtaiseen neuvontaan Seligson & Co:lla on varainhoidon palveluita, jotka ovat maksullisia ja edellyttävät erillistä sopimusta. Lisätietoja ja yhteyshenkilöt tästä.

Ystävällisin terveisin,

Anders Oldenburg, CFA
salkunhoitaja