Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

OMX Helsinki 25 BÖRSHANDLAD FOND UCITS ETF  Portföljens innehåll enligt land

Aktieplaceringarnas geografiska fördelning Andel %
 
Finland 99,67
Sverige 0,33

Fondsondens data har uppdaterats den 30.04.2021.