Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

RUSSIAN PROSPERITY  Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Aktier 100,00
Kontanter / kontoplaceringar 0,13

Om de valda fonderna placerar i andra fonder, innehåller "kontanter / kontoplaceringar" även målfondernas kontantandel i den mån informationen är tillgänglig.


Aktieplaceringarnas indelning enligt sektorer och regioner

Om du för kursorn över någon av regionbeteckningarna, så får du en lista över de länder inom området i vilka Seligson & Co:s fonder har haft placeringar då Fondsondens data har uppdaterats.

  Totalt
Industri 56,76 56,76
Teknologi 4,96 4,96
Konsumentvaror 18,85 18,85
Hälsovård 3,63 3,63
Finans 15,80 15,80

Totalt 0,00 0,00 0,00 100,00  Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Inga ränteplaceringar

Fondsondens data har uppdaterats den 31.03.2021.